Westander startar enhet för lobbying

Pr-byrån Westander startar Westander Politik och Opinion, en enhet som är specialiserad på politisk påverkan och opinionsbildning. Mikael Persson, politiskt aktiv inom Liberalerna, blir chef för den nya enheten.

– Lobbying är en viktig del av demokratin. Med den nya specialistenheten blir vi ännu bättre på att hjälpa Westanders många uppdragsgivare inom politisk påverkan att agera lösningsleverantör snarare än kravmaskin, säger Mikael Persson.

Westanders intäkter från lobbyinguppdrag uppgick till rekordstora 5,8 miljoner kronor under årets första nio månader, en ökning med 1,6 miljoner eller 39 procent jämfört med motsvarande period 2015. Lobbyinguppdrag står för cirka 20 procent av den samlade byråintäkten.

– Vi tror att rekordintäkterna förklaras av Westanders öppenhet och tydliga filosofi inom lobbying. En klok lobbyist tar eget ansvar i stället för att uttrycka politikermissnöje, ger konkreta förslag på lösningar i stället för att ställa hårda krav och söker samarbete snarare än konflikt med de politiska beslutsfattarna, säger Mikael Persson.

Westander Politik och Opinion inleder i november en rekryteringskampanj med målet att värva två nya konsulter. Enheten består från starten av sju konsulter med bred erfarenhet:

Mikael Persson, enhetschef och tidigare politiskt sakkunnig hos Liberalerna.

Camilla Björkman, tidigare samhällspolitisk chef på Jusek.

Frida Blom, tidigare ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Hanna Birath, tidigare journalist vid Sveriges Radios Ekoredaktion.

Kristoffer Housset, tidigare pressekreterare till partiledare Lars Ohly (V).

Lisa Blomqvist, tidigare konsult på retorikbyrån Snacka Snyggt.

Mattias Falk, tidigare journalist vid Bonnier Tidskrifter.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med åtta procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 35 miljoner 2015. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.

Pressmeddelanden 2016

Visa fler