Westander startar i Finland

Pr-byrån Westander startar verksamhet i Finland genom att anställa Elli Flén. Rekryteringen är ett steg i Westanders långsiktiga plan att bli en av Nordens största pr-byråer.

Elli Flén har tidigare bland annat arbetat med kommunikation på Försvarsmakten i Finland, som presschef för OSSE:s mission i Kosovo och som politiskt sakkunnig för Finlands försvarsminister. Hon är politiskt aktiv inom Svenska folkpartiet.

– Mitt engagemang för samhälle och demokrati passar väl ihop med Westanders värderingar. Jag ser fram emot att kunna hjälpa fler finländska företag att delta i samhällsdebatten, säger Elli Flén.

Det är Westanders affärsområde Kris och Ledarskap som har rekryterat Elli Flén. Hon kommer att arbeta med uppdrag både i Sverige och Finland och planerar att rekrytera fler finländska pr-konsulter.

– Vi är på många sätt en annorlunda pr-byrå. Med Elli Fléns stora samhällsengagemang har vi goda förutsättningar att etablera Westander som ”de snälla pr-konsulterna” även i Finland, säger företagets vd Patrik Westander.

De senaste tio åren har Westander vunnit fler kundundersökningar än någon annan svensk pr-byrå. Företaget vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med 9 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 47 miljoner 2018.