Westander startar snällhetskurs

Pr-byrån Westander lanserar under våren 2016 Sveriges möjligen första kurs i snällhet. På den nya kursen lär sig deltagarna att bygga en lönsam snällhetskultur på arbetsplatsen.

– Vi tror att betydelsen av snällhet är underskattad på många arbetsplatser. Det är ett vanligt missförstånd att snällhet handlar om mesighet, kravlöshet och konflikträdsla, säger Westanders vd Patrik Westander.

Organisationsforskning kring de nya kunskapsföretagen lyfter fram fördelarna med att etablera en snällhetskultur på arbetsplatsen. När medarbetarna känner tillit och är hjälpsamma mot varandra blir samarbetet mer effektivt, kreativiteten ökar och kvaliteten blir högre.

– Snällhet är ett aktivt val av förhållningssätt som handlar om att vilja andra väl. Företag med en snällhetskultur kan ta mer betalt för sina tjänster, enklare rekrytera rätt personer och behålla medarbetarna längre, säger Patrik Westander.

Vad kan en enskild medarbetare göra för att stärka snällhetskulturen på arbetsplatsen? Här är tre praktiska tips:

1. Ge mycket beröm. Slösa med beröm när kollegorna har gjort något bra. På en välfungerande arbetsplats får medarbetarna höra minst fem gånger så många positiva kommentarer som kritik.

2. Våga göra fel. Berätta öppet för dina kollegor när du gör misstag eller misslyckas med något i jobbet. Vi kan lära av misstag och det bygger förtroende när alla vågar vara öppna.

3. Förvänta dig mycket. Visa att du har högt ställda förväntningar på dina kollegor genom att ge dem stort förtroende. Människors agerande påverkas mycket av de förväntningar omvärlden har på dem.

Westander grundades år 2000 av två bröder, Henrik och Patrik Westander, den ena fredsaktivist och den andra oljebolagsdirektör. Pr-byrån har nu 33 anställda och hade under 2014 en byråintäkt på 35 miljoner kronor.

Pressmeddelanden 2015

Visa fler