Westander väljer tjänstepensionen ITP

Pr-byrån Westander har tecknat hängavtal med Jusek. Företagets anställda får därmed tillgång till den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP via Collectum.

– Vi ser tjänstepensionen som ett viktigt arbetsgivaransvar. Genom att teckna kollektivavtal med Jusek får våra anställda tillgång till en högkvalitativ tjänstepension med hög historisk avkastning och låga avgifter, säger pr-byråns vd Patrik Westander.

Westander betalade redan tidigare tjänstepension, motsvarande 10 procent av lönen, men lämnade då åt de anställda att själva förhandla avgifter med försäkringsbolagen. När företaget nu väljer tjänstepensionen ITP är det Collectum som upphandlar de försäkringsbolag och banker som får förvalta tjänstepensionen.

– Vi fick upp ögonen för hur effektivt Svenskt Näringsliv och fackförbunden har förhandlat ner de avgifter som försäkringsbolagen tar ut för de privatanställdas tjänstepension. Med en lika stor pensionsavsättning får Westanders anställda nu mer pengar kvar till pensionen, säger Patrik Westander.

I rapporten ”Den pensionslösa generationen” pekade tjänstepensionsföretaget Alecta häromåret ut närmare en halv miljon 70-talister som de stora förlorarna. Som exempel på branscher där tjänstepension ofta saknas lyfte rapporten fram it-branschen, reklambranschen och konsultbranschen.

– Många i byråbranschen saknar tjänstepension och har ingen aning om hur låg den allmänna pensionen är. Höginkomsttagare riskerar att bli fattigpensionärer, med mindre än halva lönen i allmän pension, säger Patrik Westander.

Westander har för närvarande 23 anställda och cirka 50 aktiva kundrelationer. Westander utsågs under förra året till såväl Årets Stora Pr-byrå i Regis och Dagens Industris kundundersökning som Kundens Bästa Pr-byrå i Novus och Resumés kundundersökning.

Pressmeddelanden 2011

Visa fler