Westander värvar från Diabetesförbundet

Pr-byrån Westander har anställt Cecilia Gomez, senast förbundsdirektör på Svenska Diabetesförbundet. Tidigare har hon bland annat arbetat som enhetschef på Vetenskapsrådets kommunikationsavdelning.

– I min nya roll som ledarskapskonsult vill jag bidra till att fler företag får ett både tydligt och snällt ledarskap. Jag tror väldigt mycket på Westanders tankar kring den lönsamma snällhetskulturen, säger Cecilia Gomez.

Cecilia Gomez har rekryterats till Westanders affärsområde Kris och Ledarskap. Tidigare har hon bland annat varit enhetschef på Vetenskapsrådets kommunikationsavdelning. Hon arbetade senast som förbundsdirektör på Svenska Diabetesförbundet.

– Cecilia Gomez har lång erfarenhet av chefsarbete och behärskar de kommunikativa verktyg som behövs för ett gott ledarskap. Hennes kompetens inom förändringsledning är av stort intresse för Westanders kunder, säger Birger Lycken, chef för Westander Kris och Ledarskap.

Westander vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar. Sju av de senaste tio åren har Westander utsetts till Årets stora pr-byrå i analysföretaget Regis kundundersökning.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med 9 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 47 miljoner 2018. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.