Westander värvar från EU-parlamentet

Pr-byrån Westander har anställt Mikael Lagerblad, senast områdeschef på Europaparlamentet i Bryssel. Han har tidigare arbetat som informatör och webbredaktör i Riksdagsförvaltningen och Regeringskansliet.

­­– Jag lockades av att Westanders företagsfilosofi så tydligt utgår från konsulternas eget samhällsengagemang. För egen del hoppas jag få tillfälle att jobba mycket med EU-frågor, forskning och energi, säger Mikael Lagerblad.

Mikael Lagerblad rekryteras till affärsområdet Westander Digital. Han kommer närmast från Europaparlamentet i Bryssel, där han under tio år bland annat har ansvarat för att utforma innehåll i sociala medier och inför senaste EU-valet ledde arbetet med parlamentets gräsrotskampanj. Tidigare har han bland annat arbetat i Riksdagsförvaltningen och Regeringskansliet.

– Mikael Lagerblad har stor praktisk erfarenhet av digital kommunikation och EU-frågor. Med den här rekryteringen stärker vi ytterligare vårt digitala erbjudande, säger Mattias Falk, tf affärsområdeschef för Westander Digital.

Westander Digital vill hjälpa företag att dels förbättra sin digitala kommunikation, dels delta i debatten om det digitaliserade samhället. Westanders byråintäkt har de senaste tio åren ökat med 9 procent i årsgenomsnitt, från 29 miljoner kronor 2012 till 69 miljoner 2022. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.