Westander värvar klimatexpert

Pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan rekryterar Jessica Henryson, tidigare energi- och miljökonsult, som ny projektledare. Westander stärker därmed sin satsning på opinionsbildning och lobbying kring klimatfrågan.

– Jag gillar Westanders utgångspunkt att bara åta sig uppdrag som engagerar medarbetarna. På Westander finns ett genuint intresse för klimatfrågan, säger Jessica Henryson.

Jessica Henryson har varit verksam som konsult inom energi- och miljöområdet i sex år, senast på teknikkonsultföretaget Carl Bro. Hennes specialiteter omfattar främst klimatfrågor, energisystemanalyser och bedömning av miljöpåverkan från energi- och transportsystem.

– Klimatfrågorna kommer att vara viktiga i samhällsdebatten under överskådlig framtid. Jessica Henrysons expertkunskaper blir framför allt en stor tillgång för våra uppdragsgivare inom energiområdet, säger vd Patrik Westander.

Westander växer och har nyligen flyttat till större lokaler. Byrån har för närvarande 14 anställda och 30 aktiva kundrelationer. Byråintäkten ökade med 54 procent under första kvartalet 2005, jämfört med motsvarande period föregående år. Westander är en av Sveriges snabbast växande pr-byråer.

Pressmeddelanden 2005

Visa fler