Westanders 20 bästa debattartikeltips

Pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan utökar rådgivningen på sin hemsida, www.www.westander.se, med 20 praktiska tips om hur man skriver en bra debattartikel.

– Vi vill sprida kunskapen om hur man får en debattartikel publicerad. Det är inte så svårt som många tror att komma till tals i debatten, säger Henrik Westander.

Henrik Westander har av SVT:s Mediemagasinet utsetts till ”Svensk mästare i DN Debatt” med 28 publicerade artiklar i eget namn. Patrik Westander har med tiotalet debattartiklar etablerat pr-byrån Westander som en ”part” inom pr-branschen och lobbying.

– Debattsidorna är inte reserverade för de professionella debattörerna. Debattartikeln är tvärtom en naturlig plattform för varje företag eller organisation som vill vara en aktiv samhällsaktör, säger Patrik Westander.

Ett av de 20 tipsen:

”Utnyttja dagsaktualitet och börja gärna debattartikeln med ’Idag…’. Artikeln kan exempelvis knyta an till en utredning som presenteras, en riksdagsdebatt eller en årsdag.”

Pressmeddelanden 2002