Westanders pr-handbok säljs av tryckeriet

Pr-byrån Westander har inlett ett samarbete med Stockholmstryckeriet Modintryckoffset. Samarbetet innebär att Westanders kostnadsfria pr-handbok nu också kan köpas i större kvantiteter direkt från Modintryckoffset.

– Nu kan den tryckta versionen av Westanders pr-handbok få ännu större spridning. Eftersom vi inte tar någon provision på försäljningen kan tryckeriet hålla nere priset, säger Mikael Persson, enhetschef på Westander och ansvarig för Westanders pr-skola.

Westanders pr-handbok kan även fortsatt laddas ner på Westanders hemsida och där också beställas kostnadsfritt i enstaka exemplar. Pr-handboken är en praktisk handledning i pr, med drygt 200 konkreta tips om hur man skapar publicitet, bildar opinion och påverkar politiska beslut. Den har hittills utkommit i tio upplagor och tryckts i totalt 142 000 exemplar.

– Många företag och organisationer vill delta i samhällsdebatten, men långt ifrån alla har råd att anlita en pr-byrå. Med Modintryckoffsets erbjudande kan man nu få 100 pr-handböcker till ungefär samma kostnad som en konsulttimme, säger Mikael Persson.

Det går att köpa 100 pr-handböcker av Modintryckoffset för 2 200 kronor exklusive moms. Priset per exemplar ligger på 20–30 kronor exklusive moms, beroende på beställningens storlek.

Westanders enhetliga och öppet redovisade timpris är 1 800 kronor exklusive moms. Byrån har sedan 2005 vunnit totalt nio kundundersökningar genomförda av branschtidningen Resumé respektive analysföretaget Regi.

Pressmeddelanden 2014

Visa fler