Westanders vinst minskar

Pr-byrån Westanders rörelseresultat under 2015 blev 5,1 miljoner kronor, en minskning med 2,8 miljoner jämfört med 2014. Byråintäkten per anställd minskade till 1,2 miljoner kronor.

Westanders vinstdelning gör att 2,1 miljoner kronor av vinsten delas ut i form av bonus till personalen. Den anställda som jobbat heltid hela året får därmed en vinstdelning på 59 000 kronor, vilket kan jämföras med lönsamhetsmålet på 100 000 kronor i vinstdelning.

– Vi är stolta över det avslutande rekordkvartalet, men en vinstdelning på 59 000 kronor är en besvikelse. Det är viktigt med en rejäl kollektiv bonus för att uppmuntra till prestationsinriktat samarbete, säger Westanders vd Patrik Westander.

Rörelseresultatet under fjärde kvartalet var 3,9 miljoner kronor, det högsta i företagets historia, motsvarande 76 procent av helårsresultatet. Byråintäkten för helåret 2015 ökade marginellt med 0,1 miljoner och blev också den rekordhög med 35,4 miljoner kronor.

– Årets vinstminskning kommer inte som en överraskning, eftersom vi har gjort stora framtidsinvesteringar i höjda löner och nyrekryteringar. Men under 2016 blir det viktigt att åter höja byråintäkten per anställd från alltför låga 1,2 miljoner, säger Patrik Westander.

Företaget höjde lönerna med fem procent från den 1 januari 2015. Medelantalet anställda ökade med 21 procent till 29 anställda under 2015. Westander är i dag 32 anställda och inledde nyligen vårens rekryteringskampanj, med sista ansökningsdatum i dag den 21 januari.

Westanders vinstdelningsprogram innebär att 40 procent av rörelseresultatet används till vinstdelning – lika för alla anställda. Byrån har under 14 år använt totalt 28 miljoner av vinstmedlen till det kollektiva bonusprogrammet.

Pressmeddelanden 2016

Visa fler