Westanders vinst minskar

Pr-byrån Westander ökade byråintäkten med sex procent under årets första nio månader, jämfört med motsvarande period 2009. Vinstmarginalen minskade samtidigt till 16 procent.

Westanders rörelseresultat uppgick till 3,0 miljoner kronor under de första nio månaderna 2010, att jämföra med 3,6 miljoner under motsvarande period förra året. Byråintäkten var 18,7 miljoner kronor, en ökning med sex procent från 17,6 miljoner under förra året.

– Vår vinstmarginal minskar trots att pr-marknaden är mycket stark. Westanders lönsamhet borde vara bättre när vi nu har lämnat lågkonjunkturen bakom oss, säger pr-byråns vd Patrik Westander.

Westanders vinstdelningsprogram innebär att 40 procent av rörelseresultatet används till vinstdelning – lika för alla anställda. Dessutom går all vinst utöver lönsamhetsmålet till den kollektiva bonusen. Lönsamhetsmålet motsvarar en vinst på cirka 200.000 kronor per anställd.

– Fler byråer borde överväga att införa vinstdelning, lika för alla. En rejäl kollektiv bonus uppmuntrar till samarbete i en lågkonjunktur och underlättar rekrytering i en högkonjunktur, säger Patrik Westander.

Pr-byrån Westander har för närvarande 23 anställda och cirka 60 aktiva kundrelationer. Westander har under första halvåret utsetts till såväl Årets Stora Pr-byrå 2009 i Regis och Dagens Industris kundundersökning som Kundens Bästa Pr-byrå 2010 i Novus och Resumés kundundersökning.