Westanders vinst minskar

Pr-byrån Westanders rörelseresultat under årets första nio månader blev 2,4 miljoner kronor, en minskning med 1,1 miljoner jämfört med motsvarande period 2012. Vinstmarginalen minskade till 12 procent.

Byråintäkten blev rekordstora 20,5 miljoner kronor, en ökning med 0,1 miljoner jämfört med motsvarande period förra året.

– Vi gläds åt fortsatt goda intäkter under tre kvartal i lågkonjunktur. Lönsamhetsminskningen under perioden förklaras helt och hållet av högre personalkostnader, säger Westanders vd Patrik Westander.

De tio största uppdragsgivarna stod för 45 procent av byråintäkten under de första nio månaderna. Företag svarade för 46 procent av Westanders byråintäkt, medan intresseorganisationer stod för 44 procent och myndigheter för resterande 10 procent. Medierelationer utgjorde 84 procent av byråintäkten och lobbying svarade för 16 procent.

– Konjunkturen känns starkare under årets fjärde kvartal. Förhoppningsvis kan vi slå nytt intäktsrekord också under 2013, säger Patrik Westander.

Westander expanderar och flyttar under november in i dubbelt så stora lokaler vid Slussen. När företaget 2005 flyttade in i sina nuvarande lokaler vid Medborgarplatsen var tio personer anställda. I dag omfattar personalstyrkan 28 personer och målet är att bli 35 anställda under 2014.

– Vi fördubblar kontorsytan till 875 kvadratmeter och flyttar i första hand för att kunna fortsätta växa, säger Patrik Westander.