Westanders vinst ökar

Pr-byrån Westanders rörelseresultat under 2009 blev 6,4 miljoner kronor, en ökning med 0,2 miljoner eller tre procent jämfört med 2008. Vinstmarginalen ökade till 25 procent.

Byråintäkten blev 25,1 miljoner, en minskning med 0,8 miljoner eller tre procent jämfört med 2008. Rekordbeloppet 3,1 miljoner kronor av vinsten delas ut i form av bonus till personalen. Den anställda som jobbat heltid hela året kan därmed kvittera ut 141.000 kronor i bonus, vilket kan jämföras med lönsamhetsmålet på 100.000 kronor i årsbonus.

– Vi är mycket glada att vi lyckades överträffa vårt lönsamhetsmål, som är detsamma i både låg- och högkonjunktur. Det faktum att all vinst utöver lönsamhetsmålet numera går till den kollektiva bonusen bidrog säkert till det goda resultatet, säger byråns vd Patrik Westander.

Westanders vinstdelningsprogram innebär att 40 procent av rörelseresultatet används till vinstdelning – lika för alla anställda. Från och med 2009 går all vinst utöver lönsamhetsmålet till den kollektiva bonusen. Lönsamhetsmålet motsvarar en vinst på cirka 200.000 kronor per anställd.

– Fler byråer borde överväga att införa vinstdelning, lika för alla. En rejäl kollektiv bonus uppmuntrar till samarbete i en lågkonjunktur och underlättar rekrytering i en högkonjunktur, säger Patrik Westander.

Pr-byrån Westander har för närvarande 23 anställda och cirka 60 aktiva kundrelationer. Westander utsågs till Årets Pr-byrå 2008 i Regis och Dagens Industris kundundersökning.

Pressmeddelanden 2010

Visa fler