Westanders vinst ökar

Pr-byrån Westanders rörelseresultat under 2016 blev rekordstora 8,7 miljoner kronor, en ökning med 3,6 miljoner jämfört med 2015. Byråns lönsamhetsspärr aktiveras och vinstdelningen till de anställda blir 3,9 miljoner.

Byråintäkten under 2016 blev 38,9 miljoner kronor, en ökning med 3,5 miljoner eller tio procent jämfört med föregående år. Byråintäkten per anställd ökade till 1,4 miljoner.

Drygt 40 procent av rörelseresultatet, rekordbeloppet 3,9 miljoner kronor, delas ut i form av vinstdelning till personalen – lika för alla anställda. Den anställda som jobbat heltid hela året får därmed en bonus på 118 000 kronor, dubbelt så mycket som förra årets bonus på 59 000 kronor.

– Vi är glada att Westanders lönsamhetsspärr nu aktiveras för fjärde gången i företagets historia. Spärren skapar tydliga spelregler, förhindrar övervinster och bidrar till långsiktig vinstmaximering, säger vd Patrik Westander.

Westanders lönsamhetsspärr innebär att all vinst över cirka 185 000 kronor per anställd går tillbaka till de anställda. Vinstdelningsmålet är 100 000 kronor i årsbonus för den anställda som jobbat heltid hela året. Målet har överträffats nio av de senaste 15 åren.

– Alla parter tjänar på en vinstdelning som uppmuntrar till prestationsinriktat samarbete. Den vinst vi som byråägare ger upp kortsiktigt vinner vi tillbaka långsiktigt i form av ökad kvalitet och nöjda uppdragsgivare, säger Patrik Westander.

Westander har utsetts till Årets stora pr-byrå av analysföretaget Regi fem gånger under de senaste åtta åren. Företaget vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med åtta procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 39 miljoner 2016. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.

Pressmeddelanden 2017

Visa fler