Strategi för sociala medier

En praktiskt användbar strategi för sociala medier sammanfattar bland annat syfte, målgrupp, budskap, kanalval, tonalitet och mål. Genom att öppet redovisa de viktigaste punkterna i Westanders egen strategi nedan vill vi inspirera fler aktörer att skapa struktur och fokus i sin kommunikation i sociala medier.

Läs gärna 10 tips om sociala medier i Pr-handboken.

Styrkor
Westanders styrkor ligger i pr-byråns eget deltagande i samhällsdebatten, våra konsulters personliga engagemang i uppdragen och vår vilja att göra pr-verktygen tillgängliga för fler. Kombinationen av dessa faktorer skapar mycket goda förutsättningar för en framgångsrik kommunikation i sociala medier.

Möjligheter
Det ligger en stor möjlighet i att sju av tio svenskar, 70 procent, vill att företagen ska delta mer i samhällsdebatten. Dessutom kommunicerar många andra pr-byråer generellt sparsamt för egen del, vilket skapar goda möjligheter för Westander att etablera en position som talesperson för pr i sociala medier.

Nuläge
Westander är en av de byråer som syns mest i sociala medier. Branschsajten Dagens Opinion utsåg redan 2011 Westander till ”den ohotat mest populära pr-byrån i sociala medier”. När nyhetsbrevet Veckans Brief 2015 följde upp genom att kartlägga 130 pr-byråer hade Westander flest följare i sociala medier.

Syfte
Syftet med vår kommunikation i sociala medier är att bygga Westanders varumärke som arbetsgivare, inte minst som en stabil plattform för samhällsengagerade personer som själva vill åstadkomma något med sina arbetsinsatser.

Målgrupp
Vår målgrupp är samhällsengagerade möjliga jobbsökare. Genom att kommunicera med en tydlig primär målgrupp skapar vi också ringar på vattnet i förhållande till sekundära målgrupper. En pr-byrå där man vet att många kompetenta och engagerade personer vill jobba är exempelvis en byrå man gärna anlitar som pr-partner.

Budskap
Westander har ett huvudbudskap i sociala medier:
– Vi vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar.

Budskapet tydliggörs genom tre stödjande delbudskap:
– Gemensamt för oss som jobbar på Westander är att vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling.

– Vår filosofi är att man ska kunna ha ett roligt, ansvarsfullt och krävande arbete utan att behöva jobba övertid.

– Tack vare ett enhetligt timpris på 2 400 kronor kan vi erbjuda våra anställda en god lön, vinstdelning och den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP.

Kanalval
Vi ska vara aktiva i fyra sociala kanaler: Facebook, Instagram, Linkedin och Twitter. Så ofta som möjligt ska vi länka till Westanders hemsida, som är vår främsta rekryteringsplattform och navet i vår digitala kommunikation.

Kanalansvar
För var och en av de fyra kanalerna ansvarar en enskild Westanderkonsult, under en period av sex månader åt gången. Respektive ansvarig utformar själv sin strategi för kanalen, i samklang med den övergripande strategin och efter samråd med övergripande ansvarig för Westanders sociala medier.

Följande Westanderkonsulter är kanalansvariga:

Kanalansvariga kan delegera aktiviteter till övriga medarbetare. Den person som postar i Westanders kanaler ska alltid låta minst en kollega kvalitetssäkra inlägget.

Innehåll vi prioriterar
Vi prioriterar innehåll som lyfter fram Westanders eget deltagande i samhällsdebatten, profilerar våra anställdas kompetens och engagemang, bjuder på praktiska pr-tips samt berättar om såväl våra uppdragsgivares kommunikation som branschkollegors framgångsrika pr-aktiviteter.

Innehåll vi väljer bort
Vi väljer bort alla säljerbjudanden. Kursinbjudningar till Pr-skolan är exempelvis portförbjudna, samtidigt som vi gärna kan berätta om en kurs som just genomförs eller ett kurspass som fått ett rekordhögt deltagarbetyg. Vi undviker länkar till Westanders olika tjänster, men länkar med fördel till Pr-handbokens motsvarande tipslistor.

Tonalitet
De tre nyckelbegrepp som beskriver Westanders tonalitet är enkelt, tydligt och trevligt. Tonaliteten är i hög grad enhetlig och konsekvent, men måste samtidigt varieras beroende på kanal. Vi väljer bilder med omsorg och vill att bildvalet ska bidra till tonaliteten.

Dialog
Westander eftersträvar att svara på alla utomstående inlägg och meddelanden i våra egna kanaler. Vi bevakar också vad andra skriver om Westander i sina flöden och kommenterar eller gillar när det är relevant.

Eventuell kritik bemöter vi med respekt och trevligt tilltal. Däremot raderar och polisanmäler Westander inlägg i våra egna kanaler som innehåller hot och kränkningar. Vi blockerar också den person som har skrivit ett sådant inlägg.

Mål sociala medier
Vårt kvantitativa mål är att Westander i var och en av de fyra prioriterade kanalerna ska tillhöra topp tre bland Sveriges tio största pr-byråer, beräknat som en kombination av antal följare och grad av engagemang. Det kvalitativa målet är att flera enskilda konsulter etablerar sig som experter på olika sociala kanaler i våra egna branschmedier. Kanalansvariga följer upp målen genom månadsvisa utvärderingar.

Affärsmål
Westander har två konkreta och mätbara affärsmål med en direkt koppling till målen för sociala medier: Vi ska öka antalet jobbansökningar från dagens nivå på omkring 500 ansökningar under ett år. Byråintäkten ska växa med tio procent per år, motsvarande en fördubbling på sju år, och Westander ska på sikt bli en av Nordens största pr-byråer.

Årlig översyn
Utvecklingsansvarig för Westanders sociala medier, Julia Högberg, leder en årlig översyn av denna strategi. Ledningsgruppen deltar i revideringen och beslut fattas av företagets vd.

Vill du veta mer?

Julia Högberg