300 aktörer har nu gått med i Fossilfritt Sverige / EU enat om skogen

300 aktörer har nu gått med i Fossilfritt Sverige

Skogsbolaget SCA blev den 300:e organisationen som ställt sig bakom deklarationen att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

– Att så många stora företag gått med visar att näringslivet stöder visionen om att Sverige ska bli en fossilfri välfärdsnation, men också att de ser konkurrensfördelar med att bli fossilfria och sälja klimatsmarta lösningar, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, i ett pressmeddelande.

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Genom att skriva under initiativets deklaration ställer sig aktörerna bakom att Sverige går före i klimatarbetet och lovar att sätta upp mål och genomföra konkreta åtgärder för att själva bli fossilfria. Fossilfritt Sverige har också lanserat en rad olika utmaningar som man kan anta: Transportutmaningen, Solutmaningen, Klimatväxlingsutmaningen, Tjänstebilsutmaningen och Budkavle: Lantbruk.

Bland de anslutna aktörerna finns 180 företag, 40 kommuner, 9 regioner och landsting men också branschföreningar, intresseorganisationer, undervisnings- och forskningsinstitutioner och ett stift.

Läs mer på Fossilfritt Sveriges webbplats och om hur man kan ansluta sig till initiativet.


EU enat om skogen


I torsdags enades EU-parlamentet och medlemsländerna om hur skogen ska beräknas i klimatsammanhang. Både Sverige och Finland är nöjda med kompromissen, skriver Aftonbladet.

Den referensperiod som ska utgöra grunden för att bedöma om ett land håller målen för nollutsläpp från jord- och skogsbruk blev 2000 till 2009. Det är senare än vad EU-kommissionen ursprungligen föreslog, men den slutar tre år tidigare än vad EU-parlamentet hade föreslagit.

Det kommer också att finnas en flexibilitet för länder där skogen är en kolsänka som innebär att det går att överskrida referensnivån för avverkning ett år utan att utsläppen måste kompenseras med sänkor någon annanstans, rapporterar ATL Lantbrukets affärstidning.

Miljö och klimat viktigaste valfrågorna bland unga

Miljö och klimat är den fråga som flest unga väljare mellan 18-29 år ser som sin viktigaste politiska fråga. Trots det kommer invandring och integration kommer dominera valrörelsen, tror de svarande i en Novusundersökning som P3 Nyheter beställt.

Aftonbladet rapporterar att nio av tio svenskar anser att klimatförändringarna är allvarliga. Det borde betyda att viljan till att förändra samhället i en mer klimatsmart inriktning är hög, skriver Aftonbladets tillförordnade ansvarige utgivare Lena Mellin i en kommentar.

Fler klimatnyheter

Omni: Världsbanken slutar stötta olje- och gasprojekt 2019

Aftonbladet: Macron: ”Vi förlorar kampen”

Aftonbladet: MP kräver snabbt beslut om höghastighetstågen

SVT Nyheter: SAS ökade utsläppen mest

SVT Nyheter: Stora Enso minskade utsläppen mest

Sveriges Radio Klotet: Österrike mot strömmen – storsatsar på nattåg

Ny Teknik: Så ska Volkswagen få bort en miljon bilar i städerna

Statskoll: regeringen ökar stödet för solceller

Dagens Industri: Rockström: Bolagens mål väcker hopp

Svenska Dagbladet: Skattesmäll väntar förare med förmånsbil

Dagens Nyheter: Fondbolagen uppfyller inte klimatkraven

Debatt, Altinget: Konsumtionen en nyckelfråga för klimatet

Debatt, Ny Teknik: Hög fart avgörande för lyckad omställning

Debatt, Svenska Dagbladet: Bred uppgörelse behövs om miljöpolitiken

The Guardian: Theresa May puts tackling climate change back on Tory agenda

Veckans klimatnyheter 2017

Visa fler