EU skärper kraven för handel med utsläppsrätter / Stockholms stad vill förbjuda flygresor i tjänsten inom Sverige

EU skärper kraven för handel med utsläppsrätter
EU enades i veckan om en skärpning kring hur handeln med utsläppsrätter ska gå till. Bland annat ska antalet utsläppsrätter minskas med 2 procent per år från 2020, rapporterar Sveriges Radio.

Dessutom enades EU-kommissionen, EU-rådet och EU-parlamentet om att den kommande moderniseringsfonden inte får användas till att finansiera nya kolanläggningar. Undantag gavs dock för Rumänien och Bulgarien.

– Det är inte länder som har en särskilt omfattande kolkraftsindustri, säger Jytte Guteland (S) enligt SVT.

I överenskommelsen finns också skrivningar som kräver att sjöfarten måste agera för att bära sin andel av utsläppen, annars kommer EU att agera senast år 2023.

Parallellt pågår klimatmötet i Bonn. Där är flera låginkomstländer frustrerade över att det inte förs några diskussioner om utsläppsminskningar, rapporterar Sveriges Radio.

Under mötet meddelade Syrien att landet tänker skriva under Parisavtalet. Därmed är USA det enda landet som inte står bakom avtalet, enligt SVT.

Dagens Nyheter skriver i fredagens huvudledare att det är en illusion att ”tekniken, av egen kraft, ska möta hotet från uppvärmningen. Även om utvecklingen ger skäl för optimism finns det inga ursäkter att passivt se på.”

Den tekniska utveckling som sker beror bland annat på ett globalt politiskt tryck. ”Det måste upprätthållas”, skriver Dagens Nyheter.

Stockholms stad vill förbjuda flygresor i tjänsten inom Sverige


Nästa år inrättar Stockholms stad en intern klimatfond för att kompensera flygresor och inför en strikt flygpolicy.

– Jag vill förbjuda tjänsteresor med flyg inom Sverige, säger miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP) till Dagens Nyheter.

Fler klimatnyheter

Sveriges Radio: Tyska miljöpartister öppnar för kompromisser om kolkraft

Aftonbladet: EU-kommissionen vill skärpa utsläppskrav på bilar

Aktuell Hållbarhet: USA:s oljeproduktion rekordstor

SVT Vetenskap: Solceller omvandlar växthusgaser till bränsle

Norrbottens Affärer: De bygger 179 vindkraftverk i Piteå

Altinget: Svårigheter när EU ska fånga in utsläppen

Jordbruksaktuellt: Snabbt införda krav på HVO kan gynna fossila bränslen

Breakit: Apotea bygger Sveriges största solcellstak

Aktuell Hållbarhet: Åsa Romson till IVL Svenska Miljöinstitutet

Debatt, Altinget: Beskatta tillförsel av avfall – inte återvinning

Debatt, Dagens Nyheter: Lånefinansiera stambanor för svenska höghastighetståg

Debatt, Aktuell Hållbarhet: Dags att rätta till skattelagstiftningen för klimatkompensation

Veckans klimatnyheter 2017

Visa fler