Forskare vill se skatt på biobränslen från skog – möts av bred kritik

Regeringen bör införa koldioxidskatt för biobränslen från skogen och skapa styrmedel som leder till att mer skog får stå kvar. Det skriver Göran Englund, Stig-Olof Holm, Bengt-Gunnar Jonsson och David van der Spoel, forskare i ekologi och molekylär biofysik på DN Debatt.

De argumenterar att det på kort sikt inte spelar någon roll om koldioxiden kommer från fossila bränslen eller från biobränslen, eftersom atmosfären inte gör skillnad på koldioxidmolekylernas ursprung. Den potentiella klimatnyttan av minskad skogsavverkning är enorm, anser forskarna.

Artikeln kritiseras i flera repliker, bland annat av två SLU-forskare i artikeln Skogsbruk bidrar till att vi uppnår klimatmålen. Där skriver de: ”Skogsförrådet har fördubblats, samtidigt som vi har haft ett mycket aktivt skogsbruk. Det som hänt med avverkade ytor är helt enkelt att den nya skogen växt snabbare och ackumulerat mer kol än den gamla skogen.”

Kjell Andersson från Svebio resonerar på liknande sätt i sin replik Skogsavverkning är en förutsättning för hög klimatnytta.

Anders Wijkman och Mattias Goldmann skriver i en annan replik att ”Förslagen går på tvärs mot nya IPCC-rapporten”.

I artikeln Problemet med träden är att de är runda argumenterar Gunnar Wetterberg för att det är bra att skogsnäringen hittar allt fler användningar för trädets alla delar.

I sin slutreplik skriver de fyra forskarna att klimateffekterna av skogsbruk bör fokusera på de närmaste 10–30 åren och inte på 60–120 år.

Fler klimatnyheter

Sveriges Radio: Klimatfrågan högst på agendan i Tyskland

Svenska Dagbladet: SSU: Förbjud bensin och stäng av kärnkraft

Dagens Nyheter: Sommarprataren Michael Tjernström beskriver klimatkrisen som en samhällskris vi själva orsakat

Travel News: SAS öppnar direktlinjer till nya flygplatsen i Sälen

Ny Teknik: Oslo ska minska utsläppen med 95 procent på 10 år

SVT Nyheter: Destination Gotland investerar i två gasfärjor

Dagens Industri: Företagens inköp av förnybar energi växer på global nivå

SVT Nyheter: Glesare postutdelning ger ökade utsläpp

Landlantbruk: Kuylenstierna: Gröna näringarna en del av lösningen

Dagens Industri: Volvo ökade utsläppen från nya bilar mest

Svenska Dagbladet: ”Sverige borde ta efter Curitibas busstrategi”

Debatt, Travel News: Turistbussen nyckeln till resenäringens klimatomställning

Debatt, Ny Teknik: Enda chansen är att stoppa utvinningen av kol, olja och gas

Debatt, Svenska Dagbladet: Utlysa klimatnödläge är fel väg att gå

Debatt, Norran: Mer etanol i tankarna för mindre klimatpåverkan

Debatt, Svenska Dagbladet: Satsa på superbussar i Stockholm

Veckans klimatnyheter 2019

Visa fler