Het debatt om Sveriges klimatframtid / Betalkort redovisar ditt koldioxidavtryck

18 – 23 juni 2016

Miljömålsberedningen: Så ska vi nå nettonoll-utsläpp senast 2045

I onsdags lämnade Miljömålsberedningen sitt slutbetänkande till regeringen. I det presenterar man två nya etappmål: 63 procents minskning av utsläppen i Sverige till 2030 jämfört med 1990 och 75 procents minskning till 2040. För transportsektorn är ambitionen lägre än tidigare, något som bland annat Vänsterpartiet kritiserar.

Redan tidigare i år föreslog beredningen att Sverige ska ha noll nettoutsläpp till 2045, vilket innebär 85 procent lägre utsläpp än 1990.

I betänkandet finns förslag inom områden som stadsplanering, bostäder och byggande, jordbruk och livsmedel näringspolitik och energi- och materialhantering samt för transportsektorn.

För transportsektorn föreslår beredningen en minskning av utsläppen för inrikes resor med 70 procent till 2030. Det är mindre ambitiöst än den tidigare ambitionen om 80 procent i utredningen om en fossil fordonsflotta, FFF-utredningen. Ambitionssänkningen är något som Vänsterpartiet reserverat sig mot i betänkandet och även skrivit en debattartikel om.

Men Miljömålsberedningens ordförande Anders Wijkman är ändå nöjd.

– För det första är det en kompromiss. Då får man inte allt man vill. För det andra har det gått tre år sedan FFF-utredningen med hög försäljning av bensin- och dieselbilar, och oljepriset är det lägsta på många år, säger han till Svenska Dagbladet.

Redan i förra veckan presenterade Miljömålsberedningen delar av sina förslag i en debattartikel i Dagens Nyheter, som undertecknades av sex av sju partier i beredningen. Debattartikeln fick flera repliker.

Läs Miljömålsberedningens pressmeddelande

Läs Miljömålsberedningen

Läs Miljömålsberedningens debattartikel i DN: ”Minska utsläppen från inrikes transporter kraftigt”

Läs Vänsterpartiets debattsvar: ”Vi bidrar inte till sänkta ambitionsnivåer”

Läs debattsvar från Volvo Bussar, Vattenfall och ABB: ”Sverige behöver tydliga mål för eldrivna fordon”

Läs debattsvar från Björn Gillberg: ”Löfven bör ta strid med EU om biobränsleskatten”

Läs debattsvar från Adam Leckius, Klimatsvaret – CCL Sverige: ”Lägg stigande koldioxidavgift på alla bränslen”

Läs artikeln i Svenska Dagbladet: Så ska Sveriges mål för minskade utsläpp nås

Klimatförändringar ger 200 miljoner flyktingar
År 2050 kommer det finnas 200 miljoner miljöflyktingar i världen på grund av klimatförändringarna. Det spår generaldirektören för Internationella organisationen för migration, William Lacy Swing, i en intervju med Omvärlden.

Internationella organisationen för migration, IOM, beräknar att 200 miljoner människor kommer att ha tvingats bort från sina hem permanent eller tillfälligt år 2050, många från kustområden. I dag har drygt 65 miljoner människor tvingats lämna sina hem till följd av konflikt och ytterligare 19 miljoner människor har flytt på grund av katastrofer.

– Efter Paris-mötet framstår det som allt tydligare att vi måste fokusera mer på förebyggande strategier, i synnerhet i länder som Bangladesh och på öar i Stilla havet, säger William Lacy Swing.

Läs hela artikeln i Omvärlden

Betalkortet som redovisar ditt koldioxidavtryck
Ålandsbanken har tagit fram ett betalkort som visar användarna hur stort koldioxidavtryck deras inköp ger upphov till, skriver Miljö & Utveckling.

Syftet är att ge användarna förståelse för hur deras konsumtion påverkar miljön. Hur stort avtrycket blir beräknas från ett index som Ålandsbanken tagit fram. Det bygger på information för varje specifik handlare samt finansmarknadsdata om koldioxidutsläpp per företag inom branschen.

Beräkningen av koldioxidavtrycket görs för varje enskild transaktion. Informationen kan kunden sedan ta del av via internetkontoret eller mobilbanken.

Läs hela artikeln i Miljö & Utveckling

Övriga klimatnyheter

SVT Nyheter: Utsläppen från EU fortsätter minska

Dala-Demokraten: Nu invigs den världsunika elvägen längst E16 – Avestaföretag först ut

Veckans Affärer: Kommer den här lysande uppfinningen att ersätta alla världens gatlampor?

ETC: Kärnkraften är på tillbakagång i USA

VVS Forum: Ny solkarta för alla hustak i Stockholms län

SVT Nyheter: Ny rapport: 185 miljöaktivister dödades förra året

Sveriges Radio: Digitala tjänster ska minska bilåkandet

Pressmeddelande: Preem Evolution Diesel Svanenmärks

A 700-year-old West African farming practice could be an answer to climate change

ETC, Debatt: Stockholms stad investerar hållbart

Aktuell Hållbarhet, Debatt: Mattias Goldmann: Vad betyder Brexit för klimatet?

Svenska Dagbladet, Debatt: Aktivisterna: ”Därför gjorde vi aktionen vid Rosenbad”

Dagens Industri, Debatt: Henrik Henriksson, vd på Scania: ”Så blir Sverige världsledande på hållbara transporter”

Dagens Nyheter, Debatt: Slutreplik från Eva Alfredsson och Mikael Karlsson, KTH: ”Vänta inte på det perfekta styrmedlet i klimatpolitiken”

Veckans klimatnyheter 2016

Visa fler