Klimattoppmötet i Madrid står och stampar – nu sätts hoppet till ländernas ministrar

De stora knäckfrågorna på klimattoppmötet i Madrid återstår och med bara en vecka kvar sätts hoppet till ländernas ansvariga ministrar, rapporterar Dagens Nyheter.

– De frågor som vi redan innan mötet förutsåg skulle bli knepiga visade sig att vi hade rätt i, tyvärr. Jag hade hoppats att vi skulle ha kommit längre än vi har gjort, säger Mattias Frumerie, Sveriges chefsförhandlare, till Dagens Nyheter.

Under veckan ska EU bland annat ta beslut om en europeisk ”green new deal”. Den innehåller bland annat en omställningsfond som kan bidra med finansiering för övergången mellan en fossil ekonomi till en grön ekonomi, exempelvis genom att ersätta jobb i kolindustrin som försvinner.

Som Veckans Klimatnyheter rapporterade om förra veckan återstår arbetet med artikel 6 i Parisavtalet. En rädsla som finns är att utsläppsminskningar dubbelräknas, det vill säga att de räknas hem i båda länderna. Under förra årets klimattoppmöte i Katowice i Polen kom inte länderna överens vilket sköt upp beslut i frågan till årets möte.

En annan fråga som det återstår mycket arbete kring är den om hur skador och förluster på grund av klimatförändringar ska ersättas. Fattiga länder, som oftast drabbas värst, vill att ett nytt system inrättas som enbart sysslar med finansiering av klimatrelaterade skador. Rikare länder, däribland EU, anser att de system som redan finns inom bland annat FN är tillräckliga, vilket bidragit till att positionerna låst sig i frågan.

Fler klimatnyheter

SVT Nyheter: Klimatfrågan i domstol när politiken går för långsamt

Ny Teknik: De vill bygga Europas första stora anläggning för bioflygbränsle

SVT Nyheter: Rapport: Havens syreförråd försvinner i rasande takt

Sveriges Radio: Vattenfall ökade sitt utsläpp av koldioxid

Dagens industri: Forskare: Även 50 år gamla klimatmodeller hade rätt

SVT Nyheter: Torkan slår hårt mot bönder i Australien: ”Jag riktade pistolen mot mig själv”

Dagens Nyheter: Här odlas alger som får kor att släppa ut mindre metan

SVT Nyheter: Expert: Det kan driva på en energiomställning i Kina

Krönika, Dagens industri: Dags att omfamna omställningen

Krönika, Aftonbladet: Mediefenomenet ”Greta” är motsatsen till Trump

Veckans klimatnyheter 2019

Visa fler