Om cirkulär ekonomi och mindre bensin

8 – 20 maj 2015

Sprängstoff i cirkulärekonomi
CO2-utsläppen skulle minska med nära 70 procent och mer än 100 000 nya jobb skulle skapas om energi- och materialeffektiviteten förbättrades med 25 procent, enligt en rapport från den europeiska tankesmedjan Romklubben, skriver Miljö & Utveckling.

Romklubben har gjort en simulering av den svenska ekonomin och vilka samhällsvinster som kan uppnås genom en omställning till cirkulär ekonomi. Fokus har legat på jobb och koldioxidutsläpp. I simuleringen har andelen förnybar energi ökat från 50 procent till 75 procent. Det innebär i praktiken att nästan all kvarvarande fossil energi ersatts.

Romklubben föreslår bland annat att skatten på arbete skulle sänkas medan skatten på naturresurser höjs, att momsen på återvunnet material tas bort och att målen för materialåtervinning och ökad resurseffektivitet höjs rejält.

Läs nyheten på Miljö & Utveckling

Läs Romklubbens ordförande Anders Wijkmans debattartikel i Ny Teknik

Ladda ner rapporten från Romklubbens hemsida

 

Bensin minskar och förnybart ökar i svenska transporter
Bensinanvändningen minskar i Sverige och biodieseln har tolvfaldigats sedan 2006. Mest uppåt går det för biobränslet HVO, visar Energimyndighetens rapport om transporternas energianvändning 2014.

Transporter står för en fjärdedel av Sveriges energianvändning och förändringar i bränsleanvändningen har stor betydelse för hur vi kan nå klimat- och energimålen samt målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030.

Energianvändningen i transporter har tidigare stadigt ökat, men på senare år har kurvan vänt neråt, från 128,9 TWh år 2007 till 122,2 TWh år 2014. Basen är ännu fossila bränslen vilka står för 88 procent av energianvändningen i inrikes transporter, men siffrorna visar på senare år en stor omflyttning inom de fossila drivmedlen från bensin till diesel.

Läs pressmeddelandet från Energimyndigheten

Ladda ner rapporten

 

Övriga klimatnyheter

Miljö & Utveckling: Därför minskar utsläppen i Norge och Nederländer

NyTeknik: Svidande kritik mot skatt på solel

Dagens Arena: Vattenkrigen

Europeiska Kommissionen: Utsläppshandeln: uppgifterna för 2014 visar att utsläppen minskar

Energinyheter: Innovativa vindtunnlar ska testas i Danmark

Dagens Nyheter: Tesla på väg att starta en elrevolution

MiljöAktuellt: Solväg för cyklister överraskar

Kyrkans Tidning: Svenska kyrkan vill se en klimatsmartare finansbransch

Infrastrukturnyheter: Nu rullar Volvos första elbuss i Göteborg

Metal Supply: Ska förvandla masugnsgas till miljövänligt bränsle

Jmini: Nu grävs tepåsar ner i jorden av elever som hjälper forskare

Upsala Nya Tidning: Klimatsmart app ska minska miljöpåverkan

Vindkraftsnyheter: Jämtland kan bli centrum för forskning

Respons: Jonas Anselm: Varför vi har vant oss vid att leva i klimatkatastrofens skugga

Cicero: Hett rundt gradestokken

350.org: Oxford University takes a Moral Stand on Coal and Tar-sands

The New York Times: Thomas L. Friedman:  Germany, the Green Superpower

Dagens Nyheter, Debatt: Slutreplik från Gustav Melin och Svante Axelsson: ”Huvudfrågan är Sveriges rätt att använda miljöskatter”

Göteborgs-Posten, Debatt: Anders Lago, Mats Fagerström och Johan Öhnell: Tvärstopp för solel med missriktad skatt

Veckans klimatnyheter 2015

Visa fler