Om fossilfritt i Texas och FN-rapport om 1,5 grader

9 – 15 april 2016

Oljans hjärta satsar fossilfritt
Texas är hjärtat i USA:s oljeindustri. Men nu satsar delstaten allt mer på fossilfri sol- och vindkraft. Republikanska Georgetown i Texas ska nästa år helt drivas av förnybar energi, skriver Svenska Dagbladet.

– Det är ett ekonomiskt ställningstagande i betydligt högre grad än ett miljöhänsynstagande. Det var viktigt att kunna visa att det var ett affärsmässigt beslut, det var ett krav från Tea Party-anhängarna, säger Jim Briggs, chef för Georgetowns samhällsservice.

Näst efter Alaska är Texas USA:s största delstat, och många områden har varken olja eller gas. Marken är torr och passar heller inte särskilt bra som betesmark. I kombination med den starka solinstrålningen kan Texas därför ha störst potential bland USA:s delstater för solenergi. Industrin har inte stöttats i samma utsträckning som i andra delstater, men i år väntar sig många en boom.

Läsa hela artikeln i Svenska Dagbladet

Världens klimatforskare går samman i FN-rapport om 1,5-gradersmålet
En särskild rapport från FN:s klimatpanel IPPC kommer att leverera omfattande bedömningar av vilka konsekvenser en global uppvärmning på 1,5 grader kommer att få för bland annat havsförsurning och biologisk mångfald.

Rapporten efterfrågades under klimatförhandlingarna i Paris i december, där parterna oväntat kom överens om att fortsätta sina ansträngningar för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader jämfört med förindustriella nivåer.

– Innan klimatförhandlingarna i Paris fokuserade våra beslutsfattare på att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader. Den senaste bedömningen från IPCC visar dock på allvarliga risker när det gäller stigande havsnivåer och biologisk mångfald redan vid 1,5 graders temperaturökning, säger IPPC:s ordförande Hoesung Lee.

Många forskare anser att 1,5 graders uppvärmning utgör en tröskel efter vilken fortsatt uppvärmning kan vara oåterkallelig. Hittills har den globala medeltemperaturen stigit med 1 grad.

Läs hela artikeln i The Guardian

Övriga klimatnyheter

SVT nyheter: Världen kan bli varmare än väntat

Aktuell Hållbarhet: USA:s regering stäms för skada på kommande generationer

Svenska Dagbladet: Solenergijätte nära konkurs

Miljö & Utveckling: Sänkt skatt på miljöbränsle i vårbudgeten

SVT nyheter: Centern redo sänka kärnkraftsskatt

Ny Teknik: Data ger mer elektricitet från vind- och solkraft

Dagens Nyheter: Biogas från havet kan ge energi

Veckans Affärer: Företaget som skapar förnybar energi av gammal mat – och säljer den till en stad

ETC: Billigare och grönare – trots det nobbas elbussen

Aktuell hållbarhet, debatt: Det våras för divestering

DN, debatt: Kärnkraften avvecklas om inte effektskatten tas bort

Dagens Opinion, debatt: Miljölobbyist sågar regeringens plan för fossilfritt

Dagens Industri, debatt: Satsa på skogen för klimatet

Ny Teknik, debatt: Sätt upp mål för utbyggd vindkraft

Dagens Nyheter, debatt: Trygga elförsörjningen med förnybar el

Svenska Dagbladet, debatt: L: Stoppa nya ryska gasledningen

Energinyheter, debatt:  Lamslå inte energipolitiken

Ny Teknik, debatt: Vi dubblerar satsningen på lagrad energi

Veckans klimatnyheter 2016

Visa fler