Om klimatdom i Nederländerna och nedlagd kärnkraft

18 – 25 juni 2015

 

Unik dom ska minska utsläpp i Nederländerna
En domstol i Haag dömde på onsdagen ut den holländska klimatpolitiken som olaglig och beordrar landets regering att minska utsläppen av växthusgaser med minst 25 procent till 2020. Domslutet är det första i sitt slag, men bedöms inspirera till liknande processer i andra länder, skriver Svenska Dagbladet.

Rättegången i Haag, som nu nått sitt slut, är unik. Aldrig tidigare har ett lands befolkning stämt sin regering för att göra för lite för att motverka klimatförändringar.

Bakom stämningen mot den holländska regeringen står organisationen Urgenda och 886 holländska medborgare, som menar att regeringens låga utsläppsmål gör att Nederländerna bryter mot både internationell lagstiftning kring mänskliga rättigheter och civilrättslig lagstiftning.

Läs nyheten i Svenska Dagbladet

Läs The Guardians analys av domslutet

 

Eon verkar för att O2 tas ur drift i förtid
I kraft av majoritetsägare i OKG har Eon beslutat att verka för att Oskarshamn 2 (O2), en av tre reaktorer vid Oskarshamns kärnkraftverk, tas ur drift tidigare än planerat. Ett formellt beslut i OKG:s styrelse om den föreslagna stängningen förväntas bli fattat efter sommaren, enligt Supermiljöbloggen.

– Förutsättningarna för elmarknaden har förändrats kraftigt de senaste åren. Varaktigt låga elpriser i kombination med höjd effektskatt på kärnkraft och krav på omfattande investeringar medför lönsamhetsmässiga problem för små reaktorer som O2, säger Jonas Abrahamsson, vd för Eon Sverige.

När det gäller reaktor O1 har OKG skickat in den ansökan om miljöprövning som krävs för att en stängning ska få genomföras, och ärendet kommer att bli föremål för en beslutsprocess inom OKG på samma sätt som för O2.

Läs inlägg på Supermiljöbloggen

Läs pressmeddelandet från Eon

 

Träffpunkt förnybart och Miljömålen i Westanders trädgård i Almedalen
Onsdagen den 1 juli har vi fokus på förnybar energi, miljömål och klimatpolitik i Westanders trädgård på Södra kyrkogatan 13 i Visby. Välkomna!

Klockan 09.00–13.00 arrangeras ”Träffpunkt förnybart” av Förnybarhetsrådet och nätverket 100% förnybart. Fyra seminarier under rubrikerna Förnybar union, Förnybar generation, Förnybar innovation och Förnybar kommission följs av lunchmingel. Medverkar under förmiddagen gör representanter för EU-kommissionen, EU-parlamentet, energikommissionen, energibranschen, ungdomsorganisationer och innovatörer.

Klockan 13.00–15.00 berättar klimat- och miljöminister Åsa Romson om de tre uppdragen inom miljömålsområdet. Annika Helker Lundström, Nationell Miljömålssamordnare för näringslivet diskuterar miljömål med näringslivets aktörer. Maria Wetterstrand, ordförande för Miljömålsrådet berättar om sitt arbete. Anders Wijkman, ordförande för Miljömålsberedningen diskuterar en framtida klimatlag med företrädare från akademi, förvaltning och näringsliv.

Läs mer om Träffpunkt förnybart på Förnybarhetsrådets webbplats

Läs mer om miljömålsseminariet i Almedalskalendariet

 

Övriga klimatnyheter

Läkartidningen: Lancet uppmanar till akuta klimatåtgärder

SVT Nyheter: Köttet är värsta klimatboven

Sveriges Radio, Nyheter: Obama vill minska utsläppen

Dagens Nyheter: Maria Gunther: Vi tömmer jorden på vatten

Svenska Dagbladet: Sjöstedt: Sluta investera i kol och olja

Signum: Påvens nya miljöencyklika offentliggjord

SKL: Staten måste satsa mer på klimatanpassning

IVL Svenska Miljöinstitutet: Nya affärsmodeller kan minska byggsektorns klimatpåverkan

Energimyndigheten: Forskning om havsenergi får 27 miljoner kronor

Lokaltidningen Mitt i: Nu kan elbilen laddas sladdlöst

Svenska Dagbladet: Sveriges första mack utan bensin invigs i dag

MiljöAktuellt: Världens största soldrivna båt framme i Hongkong

Dagens Arena: Sverige, sno ledartröjan från Obama och påven

Miljö & Utveckling, Debatt: Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi: ”Potentialen för vindkraft i Sverige är enorm”

Dagens Nyheter, Debatt: Representanter för fack, företag och forskning: ”Cirkulär ekonomi bra både för jobben och för miljön”

Hållbarhetstips årets nyhet i pr-handboken
Lagom till Almedalsveckan släpps den tolfte upplagan av pr-handboken från Westander, med över 200 tips om hur man lyckas med medierelationer och lobbying. Nytt för i år är 10 tips om hållbarhetskommunikation.

– Det första tipset om hållbarhetskommunikation handlar om att inte vänta med att kommunicera tills verksamheten är 100 procent hållbar, då kommer man aldrig igång, säger Hanna Berheim, ansvarig för Westanders specialistområde Hållbarhet.

Pr-handboken från Westander är en praktiskt orienterad handledning i pr. Handboken är gratis för alla, och tipsen handlar om allt från hur man skriver pressmeddelanden och debattartiklar till hur man gör för att lyckas i tv-debatter. Nytt i årets upplaga är bland annat kapitlet ”10 tips om hållbarhetskommunikation”.

Beställ enstaka exemplar av pr-handboken 2016 kostnadsfritt och ladda ner pr-handboken här. Pr-handboken kan också köpas i större kvantiteter från tryckeriet Ineko.

Veckans klimatnyheter 2015

Visa fler