Om milstolpe för vindkraften, svenskt dricksvatten och konsumtionsperspektiv

30 maj – 12 juni 2015

Historisk milstolpe för vindkraften i Sverige
Vid månadsskiftet inträffade ett energihistoriskt ögonblick i Sverige, som även hyllats internationellt av bland annat FN:s klimatsekretariat – den producerade mängden el från vindkraften översteg den från kärnkraften.

– Det är rimligtvis första gången det inträffar eftersom vindkraften byggts ut kraftigt de senaste åren samtidigt som tillgängligheten till kärnkraften just förra veckan och denna vecka är ovanligt låg, säger Svenska Kraftnäts pressekreterare Olof Klingvall.

Vindkraften nådde under söndagen en effekt på strax över 3,4 gigawatt medan kärnkraften producerade strax under 3,4 gigawatt.

Läs artikeln i Ny Teknik

Läs pressmeddelande från Svensk Vindenergi

Läs inlägg på Supermiljöbloggen

 

Klimatförändringar påverkar svenskt dricksvatten
Dricksvattenutredningen har nu lämnat sitt andra delbetänkande som innehåller en uppdaterad analys av vilka risker klimatförändringarna i Sverige kan medföra för dricksvattenförsörjningen under återstoden av seklet.

– Förutom direkta fysiska påfrestningar på dricksvattenförsörjningens infrastruktur kan kemiskt och mikrobiologiskt betingade hälsorisker öka i omfattning, skriver utredaren.

Dricksvattenutredningen konstaterar att klimatförändringarna redan i dag påverkar både grundvatten och ytvatten genom bland annat ökade nederbördsmängder och höjda medeltemperaturer. Utredningens slutbetänkande ska överlämnas till regeringen i april 2016.

Läs om klimatförändringarnas påverkan på dricksvattnet i Miljö & Utveckling

Läs dricksvattenutredningens första delbetänkande

Läs dricksvattenutredningens andra delbetänkande

 

DN Debatt: ”Sverige måste ta ansvar för hela sin klimatpåverkan”
Dagens modell för att mäta svenska utsläpp döljer den ökande andelen utsläpp som sker utomlands på grund av de varor som konsumeras i Sverige. Det är dags att Sverige går före i utvecklingen och anlägger ett konsumtionsperspektiv på vår klimatpåverkan, så att alla utsläpp räknas in. Det skriver 21 svenska organisationer bakom Klimatmålsinitiativet som lanserades förra veckan.

I debattartikeln ges också exempel på hur kontraproduktiva incitament kan komma att skapas. För Sveriges del skulle det med produktionsperspektivet som enda måttstock exempelvis kunna vara positivt att lägga ner svenskt jordbruk och importera maten från andra länder, även om det ökar de globala utsläppen.

Läs debattartikeln i DN

Läs Magnus Nilssons replik

Läs Astrid Kanders och Magnus Jiborns replik

Läs Klimatinitiativets slutreplik

 

Övriga klimatnyheter

DN: G7-länderna ställer sig bakom tvågradersmålet och riktar in sig på att ersätta fossila bränslen med förnybar energi

Energinyheter: Skogsindustrin minskar användningen av fossila bränslen

Energimyndigheten: Sverige deltar i Världsbankens satsning för att minska utsläppen av metan

Hagainitiativets klimatbokslut: Sex av fjorton företag har klarat sina mål fem år i förtid

Sveriges Radio: Oljebolagen vill jobba för klimatet

Miljö & Utveckling: Länsstyrelsernas klimatarbete applåderas

Sveriges Radio, Klotet: Paketpris på kärnkraft

Forskningsrapport: Antalet klimatlagar fördubblas vart femte år

Vindkraftsnyheter: USA:s första flytande vindpark under planering

Natursidan: Miljardbelopp finansierar klimatforskningsförnekare

Luleå Tekniska Universitet: Undersöker hinder för biodrivmedel

Fastighet & Bostadsrätt: HSB ska minska klimatpåverkan med 50 procent

Supermiljöbloggen: Anställda vid Göteborgs universitet uppmanar till divestering ur fossila bränslen

Dagens Industri, Debatt: Karin Svensson Smith (MP): ”Förbjud fossila drivmedel”

MiljöAktuellt, Debatt: Fem miljöpartistiska kongressombud: ”Ett svek mot klimatet och väljarna”

Dagens Arena, Opinion: Stina Bergström (MP): ”Skrotade utsläppsrätter visar att vi tar klimatet på allvar”

ETC, Debatt: Lisa Nordin (MP): ”Därför är 100 % förnybart viktigt för klimatet”

Veckans klimatnyheter 2015

Visa fler