Om överträffade klimatmål, framtidens el och divestering

30 januari – 5 februari 2016

Sverige överträffar klimatmålen till 2020
Sverige ser ut att klara och överträffa de klimatmål som satts upp till 2020. Det beskedet gav klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) på en pressträff. Ett av de mer framträdande målen handlar om att Sverige år 2020 ska ha minskat utsläppen av växthusgaser med 40 procent jämfört med 1990 års nivåer, skriver Svenska Dagbladet.

Målsättningen spikades under alliansregeringen, som framhöll vikten av att kunna tillgodoräkna sig del av de utsläppsminskningar Sverige bidrar till att genomföra i andra länder. Räknat på det sättet är målet om 40 procent redan uppnått. Men Åsa Romson vill gå ett steg längre.

– Jag tycker att det vore väldigt bra om de utsläpp vi har bara i Sverige klarar minus 40 procent 2020.

Läs hela artikeln i Svenska Dagbladet

Läs mer hos Regeringskansliet

Här är alternativen för framtidens elproduktion
Sverige kan välja fyra olika alternativa vägar för att skapa ett fossilfritt kraftsystem. Alla alternativ har ungefär liknande produktionskostnad. Det framgår av en rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, skriver Miljö & Utveckling.

Rapporten beskriver de olika potentialerna i att skala upp elproduktionen baserat på solkraft, biobränslen, vindkraft och vattenkraft. Rapporten är framtagen inom projektet Vägval el, som ska ta fram beslutsunderlag för Sveriges framtida energipolitik.

Läs mer i Miljö & Utveckling

Läs hela rapporten från IVA

Köpenhamn gör sig redo att divestera
I veckan presenterade Köpenhamns borgmästare Frank Jensen sina planer på att divestera ur fossilindustrin och göra Köpenhamn till en av världens koldioxidneutrala huvudstäder till 2025, skriver Supermiljöbloggen.

– Det är meningslöst att flitigt bedriva det politiska målet att bli CO2-neutrala, och samtidigt tjäna pengar på investeringar i kol-, olje- och gasindustrin, menade Jensen.

Läs artikeln hos Supermiljöbloggen

Övriga klimatnyheter

MiljöAktuellt: Investerare kan driva övergången till förnybar energi

Supermiljöbloggen: Priset på solceller fortsätter rasa

ETC: 2015 blev ett rekordår för förnybar energi

ETC: Kolet på väg att fasas ut i Sverige

Supermiljöbloggen: Frankrike lägger 1000 kilometer solväg

Miljö & Utveckling: 80 transportörer går över till fossilfritt bränsle

Bussmagasinet: Bussbranschen i täten på vägen mot fossilfri fordonsflotta

Greenpeace: Kommentar till Vattenfalls bokslutskommuniké för 2015

Dagens Nyheter: Tiotusentals färre bilar på Essingeleden med trängselskatt

Vindkraftsnyheter: Eon påbörjar bygget av ny vindkraftspark (utanför Englands sydkust)

Dagens Industri: Stålindustrin missnöjd med EU-förslag för utsläppsrätter

Svenska Dagbladet: Vattenfalls osäljbara Trabant

Dagens Nyheter: Han vill köpa Vattenfalls brunkol

MiljöAktuellt: Fem företag med förnybart i fokus

Dagens Industri: Debatt: Sven-Erik Bucht (S) och Olli Rehn: Upphandla fler hus i trä

EXTRAKT: Debatt & Opinion: Debattörer från Lunds Tekniska Högskola, Luleå Tekniska Universitet, EON, Agroetanol och Sekab: Den fossilfria fordonsflottan står redo och väntar

Bloomberg: India Coal Plant Developer Switches to Solar for Site in Punjab

Veckans klimatnyheter 2016

Visa fler