Om sena klimatrapporter och klimatkrav på flyg

19 – 26 mars 2016

Hård kritik mot sen klimatrapport
Ekot avslöjade i december att Trafikverkets ledning stoppat en klimatrapport som skulle ha ingått i underlaget till infrastrukturpropositionen för perioden 2018-2029. Den rapporten har nu publicerats. Men nu kommer den alldeles för sent, menar Naturvårdsverket.

– Vi har inte kunnat ta ställning till vad den här rapporten tillför underlaget, när det gäller hur man ska integrera klimatpolitiken med utvecklingen av transportsystemet. Och det finns ingen möjlighet att hinna göra det heller, för remisstiden går ut på måndag, den 29 februari, säger Joanna Dickinson, handläggare på Naturvårdsverket till Ekot.

Medan Trafikverkets tidigare underlag fokuserar på att det är energieffektivare fordon och förnybar energi som behövs för att minska utsläppen, så konstateras i klimatrapporten att det inte kommer att räcka för att nå klimatmålen. Biltrafiken behöver också minska och planerade, nya vägprojekt måste sannolikt prioriteras bort.

Läs artikeln på Ekot

Läs mer på Supermiljöbloggen

Första steg mot globala klimatkrav på flyg
Flygbranschen har för första gången enats om globala regler som ska begränsa flygplanens utsläpp av koldioxid. Förväntningarna på branschreglerna är stora eftersom inte flyget omfattas av Parisavtalet, skriver Sveriges Radio.
I sex år har FN:s organ för flyget, ICAO, utan att kunna enas, diskuterat hur flygets klimatpåverkan kan begränsas. De regler som ICAO:s miljökommitté klubbade i förra veckan är ett första steg.

– Vi har jobbat med bullerfrågor och bullerkrav och liknande. Men det här är historiskt när vi går in på flygets klimatpåverkan, säger Marie Hankanen som arbetar med flygets miljöfrågor på Transportstyrelsen och som var med som svensk delegat på ICAO:s möte till Sveriges Radio

Läs artikeln på Sveriges Radio

Läs pressmeddelandet hos Transportstyrelsen

Övriga klimatnyheter

Supermiljöbloggen: Pakistans parlament först i världen att drivas helt med solel

SVT Nyheter: Kommuner jobbar olika med köttkonsumtion: ”Det blir väldigt splittrat”

Dagens Nyheter: Bucht: Att slänga mat är ett enormt slöseri med jordens resurser

Energimyndigheten: 2015 blev ett avgörande år för energi och klimat

Dagens Nyheter: Norsk jättesatsning på vindkraft

Sveriges Lantbruksuniversitet: SLU och Akademiska Hus ingår avtal för en minskad energiförbrukning på campus

Upsala Nya Tidning: Uppsalastudenter tog priset

HelaGotland: Cementa – världens bästa cementfabrik

Dagens Nyheter: Trafikforskare: ”Sänkta priser ger inte färre bilister”

SVT Nyheter: Forskare: Klimatmålen kan inte nås utan minskad köttkonsumtion

SVT Nyheter: Sjukhusmat blir bussbränsle

Miljö & Utveckling: Rester från pappersindustrin – ny energikälla

MiljöAktuellt: ”Stålindustrin behöver hjälp med att ställa om”

MiljöAktuellt: Taxi 020 börjar med bränslecellsbilar

ETC: Snabbtåg – bingo för både klimatet och restiderna

Svensk Vindenergi: Vindkraftsinvesteringarna på fortsatt låg nivå

Göteborgs-Posten, Debatt: Svante Axelsson: Trafiken ökar – stick i stäv med klimatmålet

Dagens Nyheter, Debatt: Slutreplik från Svante Axelsson: ”8 av 10 reaktorer kan stängas”

Göteborgs-Posten, Debatt: Replik från Patrik Ohlsson och Sofia Karlsson, LRF: Svenska bönder är inga miljöbovar

Göteborgs-Posten, Debatt: Slutreplik från Jonas Paulsson: Bönor 40 gånger klimatsmartare än nötkött

Nyheter 24, Debatt: Niclas Malmberg (MP). Ta från de som förstör miljön – ge cashen tillbaka till folket

Aftonbladet, Debatt: 20 organisationer: Dags räkna rätt – om vi ska nå miljömålen

Veckans klimatnyheter 2016

Visa fler