Om tuffare klimatmål, solkraft och lägre kolproduktion

6 – 13 januari 2016

Svenska Dagbladet: Så ska Sverige sätta nya klimatmål
Efter klimatmötet i Paris närmar sig nu ett beslut om nya svenska klimatmål. Och politikerna i Miljömålsberedningen har enligt ordförande Anders Wijkman tagit intryck av skärpningarna i FN:s nya klimatavtal, skriver Svenska Dagbladet.

Den parlamentariskt tillsatta Miljömålsberedningens arbete har hittills fokuserat på att den globala uppvärmningen ska begränsas till max 2 grader.

– Men efter det stora klimatmötet i Paris i december – som beslutade att ansträngningar ska göras för att klara max 1,5 graders uppvärmning – bör formuleringarna inom miljömålssystemet för Sveriges klimatpåverkan skrivas om, säger Anders Wijkman.

Den 1 mars ska Miljömålsberedningen lämna sitt första betänkande, med ett långsiktigt mål.

Läs hela artikeln i Svenska Dagbladet

Supermiljöbloggen: USA:s kolproduktion den lägsta på 30 år
Nya siffror från energimyndigheten EIA visar att USA:s kolproduktion har sjunkit till den lägsta nivån på 30 år. Resultatet är en konsekvens av ökad tillgång till alternativa bränslen och en ambitiösare klimatpolitik, skriver Supermiljöbloggen.

Den amerikanska kolproduktionen har sjunkit stadigt sedan 2008 och 2015 var den totala mängden nere på samma nivå som 1986. I fjol initierades Obamaadministrationens Clean Power Plan som bland annat avser minska utsläpp från kolkraftverk med 32 procent till 2030.

Läs hela artikeln hos Supermiljöbloggen

Svenska Dagbladet: Vd:arna vill se tuffare klimatregleringar
SEB:s Annika Falkengren, ABB:s Johan Söderström, Ericssons Hans Vestberg och Axfoods Anders Strålman rankas som några av landets mest klimatengagerade vd:ar. De berättar om sitt engagemang – och några kommer med kontroversiella klimatförslag, skriver Svenska Dagbladet.

– Ingen kan blunda för att klimatfrågan är en av de stora globala utmaningarna. Här kan finansbranschen bidra, både vad gäller investeringar och finansiering, säger SEB:s vd Annika Falkengren.

Läs hela artikeln i Svenska Dagbladet

Ny Teknik: Marockos jättelika solblomma invigd
Öknar runt om på jorden tar emot mer solenergi varje dag än mänskligheten förbrukar på ett år. Nu är världens hittills mest ambitiösa försök att tygla denna jättekraft invigt, skriver Ny Teknik.

Vid ökenstaden Ouarzazate, kallad ”porten till Sahara”, startar nu solkraftsparken Noor 1. Fullt utbyggd ska Noor vara den viktigaste pusselbiten för att Marocko redan 2020 ska få nästan hälften av sin el från förnybara källor. Miljöminister Hakima el Haité påpekar att även de fossila bränslen som används i dag är subventionerade, och att soltekniken bara blir billigare och billigare.

Läs hela artikeln i Ny Teknik

Övriga klimatnyheter

Supermiljöbloggen: Danmark bygger Skandinaviens största solcellspark

Sveriges Radio, Klotet: Energilagring – förutsättning för sol och vind i större skala

Vindkraftsnytt: Ny rapport ser positivt på vind

MiljöAktuellt: Polen tar strid för sin kolindustri i EU-domstolen

Sveriges Radio, Vetenskapsradion: Smältande isberg leder till större upptag av koldioxid

Svenska Dagbladet: Anders Åslund: Nord Stream 2 måste stoppas

Miljö & Utveckling: De viktigaste nya miljölagarna vid årsskiftet

MiljöAktuellt: Klimatförändringar förstör en tiondel av världens spannmålsproduktion

ETC: Svenska lösningar i Indiens smarta städer

Dagens Nyheter: ”Vätgas bästa vägen framåt för eldriften”

Fria Tidningar: Massor av omställning på gång under 2016

IVL Svenska Miljöinstitutet: Rekord i antal registrerade miljövarudeklarationer

Ny Teknik: Människan inte stora boven bakom kväveutsläpp i haven

EXTRAKT, Debatt: Peter Söderbaum, professor emeritus i ekologisk ekonomi: Klimatagendan bör vidgas

Svenska Dagbladet, Debatt: Replik från Rickard Wall: Reglering (kvotplikt) är ett dåligt och dyrt styrmedel

Dagens Industri, Debatt: Per-Olof Wedin, Sveaskog: ”Avverkad skog bäst för klimatet”

Dagens Nyheter, Debatt: Åsa Romson (MP), Ibrahim Baylan (S), Jytte Guteland (S) och Peter Eriksson (MP): ”Så vill vi reformera EU:s utsläppshandel”

Dagens Nyheter, Debatt: Replik från Christofer Fjellner (M): ”Höga kostnader för klimatpolitiken inget självändamål”

Dagens Nyheter, Debatt: Replik från Filip Johnsson, Chalmers: ”Utsläppshandeln inte hela förklaringen till minskningen”

Dagen, Debatt: Torbjörn Vennström: Utrota den extrema rikedomen nu

Veckans klimatnyheter 2016

Visa fler