Preems utbyggnad av raffinaderiet domstolsprövas / ”Dubblat bensinpris krävs för att nå riksdagens klimatmål”

15 – 20 JUNI 2019

Preems utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil domstolsprövas

Mark och miljö- överdomstolen kommer att pröva oljekoncernen Preems planer på att bygga ut oljeraffinaderiet i Lysekil. Domstolen planerar för en huvudförhandling i början av nästa år, rapporterar Sveriges Radio.


Preems raffinaderi i Lysekil. Foto: Preem.

Utbyggnaden skulle innebära fördubblade utsläpp av koldioxid från anläggningen, från 1,7 till 3,4 miljoner ton om året.

– Det är riktigt att vi får ökade utsläpp lokalt, men de kompenseras av energitätare produkter, som när de används skapar väsentligt minskade utsläpp av svavel och koldioxid, kommenterade Preems hållbarhetschef Malin Hallin, enligt Dagens Nyheter.

Christian Azar, professor i energi och miljö vid Chalmers, anser att Preems planer måste ses som en del av EU:s handel med utsläppsrätter.

– Anläggningen ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter, där man satt ett tak för hur mycket utsläpp som får äga rum inom Europa. Tidigare har det där taket varit ganska slappt. Men nu har man skärpt till systemet, säger Christian Azar enligt Omni.

Jessica Henryson, chef för Westander Klimat och Energi, delar bilden av en skärpt handel med utsläppsrätter, men tillägger:

– Reformen av handelssystemet innebär att ju snabbare utsläppen minskar, desto fler utsläppsrätter kan annulleras. Det finns därmed inget givet utsläppstak för EU och alla utsläpp får betydelse. Det har Westander Klimat och Energi beskrivit tidigare i rapporten ”Reformen av EU:s utsläppshandel – konsekvenser för svensk klimatpolitik”, kommenterar Jessica Henryson.

 

”Dubblat bensinpris krävs för att nå riksdagens klimatmål”

Målet att minska utsläppen av koldioxid från transportsektorn med 70 procent är för högt, det bör sänkas till 45 procent. För att nå det i dag uppsatta målet behöver bensinpriset fördubblas. Det skriver Per Kågeson, fil dr i energi- och miljösystemanalys, på DN Debatt.

Artikeln bemöts i repliken Fem skäl för att avfärda Kågesons sänkta ambitioner: ”Slutsatsen för politiken måste vara att öka takten, inte att sänka ambitionerna”, skriver Mattias Goldmann från Fores och Anna Lindén och Jakob Lagercrantz från 2030-sekretariatet.

 

Veckans klimatnyheter åter i augusti
Nu tar Veckans Klimatnyheter sommaruppehåll. Nästa nyhetssammanfattning kommer i augusti.

Trevlig sommar!

 

Fler klimatnyheter

Dagens Industri: Fords Sverige-vd: “Etanol borde ingå i Bonus-malus”

Sveriges Radio: Grön gas ska minska stålindustrins utsläpp

Altinget: Klimatflyguppdrag får vänta

Vetenskapsradion: Ifrågasatt nytta med flygets klimatkompensation

Ny Teknik: Varannan elcykeltur ersätter bilfärd

IVL: Kommunerna som är bäst på klimatanpassning

Ny Teknik: Sverige tappar i klimatsmart teknik

Mitti: Lidingö nekar svarta solpaneler – för stadsbildens skull

Debatt, Svenska Dagbladet: Sänk bensinskatten – höj trängselavgifterna

Ledare, Dagens Industri: När går den tunga trafiken på el, Volvo?

New York Times: New York to Approve One of the World’s Most Ambitious Climate Plans

The Guardian: Scientists shocked by Arctic permafrost thawing 70 years sooner than predicted

New York Times: E.P.A. Finalizes Its Plan to Replace Obama-Era Climate Rules

Veckans klimatnyheter 2019

Visa fler