Regeringen föreslår linjär upptrappning av förnybar el

14 – 21 april 2017

I veckan kom regeringens proposition om nytt mål för förnybar el. Där föreslår regeringen att elcertifikatssystemet förlängs och utökas med 18 terawattimmar till 2030. Utökningen av de 18 terawattimmarna ska ske linjärt med start 2022.

Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi, välkomnar propositionen i en kommentar och tycker att det är bra att regeringen snabbare vill reducera det stora överskottet på elcertifikat som urholkat lönsamheten för förnybar el.

OX2, som utvecklar anläggningar för förnybar energi i Norden, är också nöjda.

− Förslaget är mycket positivt och ligger i linje med vad som krävs för att säkra den fortsatta utbyggnaden av förnybar el, säger OX2 Winds vd Paul Stormoen till Miljö & Utveckling.

Men enligt Svebio kommer det utökade stödet till förnybar energi ge ett fortsatt stort överskott på el och låga elpriser.

– Vi kan vänta oss nedskrivningar och konkurser, inte minst bland de företag som satsade på vindkraft för några år sedan. De många fjärrvärmeföretag som gjort stora investeringar i biokraft i kraftvärmeverk hör också till förlorarna, säger Svebios vd Gustav Melin till Miljö & Utveckling.

I och med propositionen blir det också klart att kärnkraften får en längre livslängd. Miljöpartiets energipolitiska talesperson Lise Nordin ser inget problem i att det inte finns något slutdatum för kärnkraften i energiöverenskommelsen.

– Hittills har vi sett att den olönsamma kärnkraften konkurreras ut tack vare satsningar på förnybar energi. Nu ser vi till att tidigarelägga storsatsningen på förnybart så att vi snabbare kan nå målet om 100 procent förnybar energi, säger Lise Nordin till Sveriges Radio.


Foto: Joakim Lagercrantz

Fler klimatnyheter

Aftonbladet: Så bidrar klimatförändringarna till terrorism

Bioenergitidningen: Neste sätter ambitiösa mål för PFAD: 100 procent spårbarhet år 2020

Statskoll: Sverige i klimatsamarbete med Kalifornien

Lantbrukets affärstidning: Riksdagen röstade för mer pengar till biobränsle i luften

Svensk Damtidning: Kronprinsessans skarpa markering: ”Det är vårt enda alternativ”

Forskning.se: Alger i maten gör kossorna klimatsmarta

Sveriges Radio: Efter vindkraften – nu är solkraften på väg till Gotland

The Guardian: Sluta dyrka Trudeau – han är en klimatkatastrof

Veckans klimatnyheter 2017

Visa fler