Trafikverket ifrågasätter behovet av nya vägar / Bred remisskritik mot bonus malus-utredningen

20 – 26 augusti 2016

Trafikverket ifrågasätter behovet av nya vägar
Trafikverket ställer sig skeptiska till att det skulle behövas nya vägar i Sverige. I en rapport skriver myndigheten att ”nuvarande vägkapacitet är i stort sett tillräcklig” och att man ”bör vara restriktiv med större investeringar i väginfrastruktur för ökad kapacitet”.

Trafikverkets nya rapport består av olika scenarier om hur utsläppen kan minska. Gemensamt för alla scenarier är att det genomförs en kraftig energieffektivisering och att fler person- och lastbilar körs på el, skriver Supermiljöbloggen.

IPCC granskar om klimatmålet går att uppnå
IPCC:s ordförande Hoesung Lee har beställt en specialrapport för att granska om det är möjligt att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Enligt honom bör den nya rapporten innehålla praktiska steg som krävs för att det ska bli möjligt att nå 1,5-gradersmålet, skriver Aktuell Hållbarhet.

Bred remisskritik mot bonus malus-utredningen
Flera tunga instanser kritiserar stora delar av utredningen. Bland annat avstyrker Ekonomistyrningsverket, ESV, utredningens förslag då myndigheten anser att det finns tveksamheter kring hur korrekta de uppmätta koldioxidvärdena i bilarna är, rapporterar Aktuell Hållbarhet.

Branschorganisationen Svebio anser att det liggande bonus malus-förslaget ensidigt gynnar elfordon framför bilar som drivs med biodrivmedel.

Motormännens Riksförbund, MRF, anser att det föreslagna bonus malus-systemet tappar i trovärdighet då regeringen tar ut fyra gånger mer i malus-skatt än vad som betalas ut i bonus, enligt Aktuell Hållbarhet.

Läs ESV:s remissvar
Läs Svebios remissvar
Läs MRF:s remissvar
Läs KI:s remissvar

Övriga klimatnyheter

SVT Nyheter: EU nekar – har inga krav på solenergiskatt

Veckans Affärer: Tjernobyl kan bli världens största solkraftverk

Aktuell Hållbarhet: ”Sista chansen-turism” lockar turister till hotat världsarv

Branschkanalen: Brexit påverkar bränslemarknaden och utsläppsrättspriserna

Expressen: Utsläpp från nya bilar minskar – men Sverige ligger efter Europa

SVT Nyheter: Regnskog skövlas trots miljömärkning av palmolja

Expressen: Regeringen satsar 1,6 miljarder på klimatstödet enligt Lövin

Energinyheter: Storbritannien gör storsatsning på vindkraft

Vindkraftsnytt: Rekordlågt pris för vindkraft i Australien

Luleå Tekniska Universitet: Superskikt gör solceller mer effektiva

Climate Change News: Parisavtalet blir lag i år

Veckans klimatnyheter 2016

Visa fler