Utsläppen i Sverige ökar/Var tredje riksdagsledamot vill att fler hållbarhetsredovisar

20 – 26 oktober

Utsläppen i Sverige ökar
Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin ökade med 1 procent under andra kvartalet 2018 jämfört med motsvarande period i fjol, rapporterar SVT Nyheter.

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) kommer ökningen främst från tillverkningsindustrin där utsläppen under perioden ökade med 5,6 procent jämfört med samma period 2017. Samtidigt minskade utsläppen från el-, gas- och värmeverk med 4,7 procent jämfört med förra året. Under samma period ökade Sveriges BNP med 3,0 procent.

– Klimatförändringen påverkar alla branscher och är en av vår tids största samhällsutmaningar. Vi måste öka takten i klimatomställningen om vi ska klara vårt klimatmål och bidra till att hålla temperaturökningen under 1,5 grader, säger Nina Halling, affärsområdeschef på Westander Klimat och Energi.

Svensk Vindenergi presenterar en färdplan för 100 procent förnybart 2040
För att nå målet om 100 procent förnybart elsystem till 2040 behöver vindkraften öka från dagens cirka 17 TWh till en årsproduktion motsvarande minst 70 TWh. Men det finns flera utmaningar som riskerar att försena och fördyra vindkraftsutbyggnaden som nästa regering måste hantera snarast. Det skriver branschorganisationen Svensk Vindenergi i sin nya rapport ”100 procent förnybart 2040 – Vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft”.

– Vi ser att vindkraft tillsammans med vattenkraft senast 2040 kan leverera 90 procent av den el som används. För vattenkraften innebär det en produktion på ungefär samma nivå som idag, men för vindkraftens del ska produktionen mer än fyrdubblas, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi i ett pressmeddelande.

Var tredje riksdagsledamot vill att fler hållbarhetsredovisar
Mer än var tredje riksdagsledamot, 36 procent, tycker att fler företag bör omfattas av den obligatoriska hållbarhetsredovisningen. Endast 12 procent vill att färre företag omfattas. Det framgår av en ny undersökning Westander genomfört, där 154 riksdagsledamöter deltagit.

Från och med verksamhetsåret 2017 måste cirka 1 600 svenska företag redovisa hur de arbetar med miljö, sociala frågor, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och antikorruption. Ett alliansförslag om att färre företag bör omfattas har svagt stöd bland de nya riksdagsledamöterna.

– Sverige har alla möjligheter att bli en global ledare inom hållbart företagande. Att vi går före med vassare lagkrav än andra europeiska länder är bara bra. På så sätt kan svenska företag vinna konkurrensfördelar, uppfattas som mer attraktiva och i slutänden bli mer lönsamma, säger Hanna Berheim Brudin, affärsområdeschef för Westander Hållbarhet.

OX2 och Ikea gör rekordstor vindkraftinvestering utan stöd
OX2 har fattat investeringsbeslut för sammanlagt 107,4 MW vindkraft i fyra parker i Finland med en beräknad produktion på 360 GWh per år, skriver Montel. Parkerna – som är den största vindkraftsinvesteringen i Norden utan stöd – ska finansieras av Ikea och projekten beräknas vara i full drift i början av 2020.

– Projekten markerar en milstolpe i OX2:s historia och industrin i helhet, eftersom vi kan bekräfta att vi nu kan bygga vindkraft i Norden utan finansiella subventioner, säger Paul Stormoen, managing director på OX2 Wind.

Fler klimatnyheter

Dagens Industri: Regeringen godkänner åtal mot Lundins toppduo

Energipress: Stor satsning på fossilfri fjärrvärme

Dagens Industri Weekend: Så minskar du din klimatångest

Sveriges Radio: Matts Olsson laddar för premiär präglad av klimatförändringar

Dagens Nyheter: Kronprinsessan Victoria: Det är så enormt viktigt att inte ducka för klimatet

Dagens Industri: Berg av sopor importeras till Sverige – nu får affären hård kritik

SVT Nyheter: Ostlänken ska klimatsäkras för 120 år framåt

Extrakt: Kvävebrist i klimatförändringarnas spår

Aktuell Hållbarhet: New York stämmer Exxon mobil för klimatbedrägeri

The New York Times: Three campaign ads that are putting climate change on the agenda

Debatt, Expressen: Reglera människors flygresor i en motbok

Debatt, Götebors-Posten: Låt inte AP-fonderna elda på den globala uppvärmningen

Krönika, Svenska Dagbladet: Verkligheten bakom klimatbevakningen: gråtande barn och dödshot

Veckans klimatnyheter 2018

Visa fler