Utvärderingen av miljömålen gav dystert resultat / 2,5 miljoner laddbara fordon i Sverige år 2030

Utvärderingen av miljömålen gav dystert resultat
Vart fjärde år genomför Naturvårdsverket en fördjupad utvärdering av miljömålen. Nu har den lämnats över till regeringen och rapporten visar att Sverige inte kommer att klara miljömålen till 2020.

– Det behöver göras mer för att vi ska nå miljömålen. Många av dagens miljöutmaningar är gränsöverskridande. Här kan Sverige påverka den globala utvecklingen genom att till exempel stärka EU:s klimatpolitik och ta en ledande roll i genomförandet, säger Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger till Miljö & Utveckling.

Enligt Naturvårdsverket finns det skäl att prioritera klimat i miljöpolitiken under de kommande åren. Sveriges konsumtion av bland annat flygresor, livsmedel, elektronik, palmolja och textilier har en fortsatt stor miljö- och hälsopåverkan, varav en stor del sker i andra länder, visar rapporten.

Utvärderingen pekar på ett antal åtgärder som behöver göras. Bland annat behöver de utsläpp av växthusgaser som konsumtion orsakar, reduceras kraftigt den närmaste tioårsperioden. År 2050 bör de vara högst en tiondel av dagens utsläpp, enligt Naturvårdsverket.

2,5 miljoner laddbara fordon i Sverige år 2030
I dag står elbilar för cirka 2 procent av nybilsförsäljningen men väntas helt dominera marknaden, tillsammans med laddhybrider, från 2026. År 2030 väntas vi ha omkring 2,5 miljoner laddbara fordon. Det visar en ny.prognos av intresseorganisationen Power Circle.

Under 2018 har tillväxten av både elbilar och laddhybrider växt med runt 50 procent, men från låga nivåer. Nästan 70 000 laddbara fordon fanns i trafik vid årsskiftet i Sverige. Det nya bonus malus-systemet har gett effekt liksom beskedet om miljözoner.

– Det vi ser 2018 är att elbilsutvecklingen nu börjar ta ordentlig fart. Samtidigt ser vi att utvecklingen både på infrastruktur- och fordonssidan är ganska varierande mellan olika regioner i landet, säger Alexandra Andersson ansvarig för elbilsstatistiken på Power Circle, i ett pressmeddelande.

Fler klimatnyheter

Dagens Industri: Rekordökning av koldioxidhalten i atmosfären väntas under 2019

Dagens Nyheter: Så påverkar ditt strömmande klimatet

Svenska Dagbladet: Rockström: ”Blir omöjligt för andra länder att satsa på kol”

Dagens Industri: Världsunika tekniken som ska kapa industrins klimatutsläpp

Sveriges Radio: Det värsta massutdöendet kom snabbt

Dagens Industri: Greta Thunberg kritiserar äldre generationer

Altinget: Regeringen körs över i klimatpolitiken

SVT Nyheter: Bred kritik mot regeringens förslag om förbud mot dieselbilar

Industritorget: Alla IKEAs hemleveranser i Stockholm och Shanghai är nu fossilfria

Omvärlden: Samiska ungdomar har stämt EU – klimatmålen är för låga

Expressen: Vindkraften ersätter stängda kärnkraften

Papper och Massa: SCB först i världen med regional statistik för bioekonomi

Debatt, Expressen: Vi 87 influencers vill ha förändring inte diktatur

Ledare, Dagen: En Greta gör mer än 87 influencers

Ledare, Dagens Industri: Miljözoner bättre än rödgrön skatteväxling

Krönika, Svenska Dagbladet: Tvärnit för ekologiskt – klimatet förklaringen

Los Angeles Times: Germany to close all 84 of its coal-fired power plants, will rely primarily on renewable energy

Veckans klimatnyheter 2019

Visa fler