Vindkraften väntas öka med 60 procent / Flygdebatten fortsätter

Ny prognos: Vindkraften väntas öka med 60 procent på fyra år

Aldrig förr har det investerats så mycket i vindkraft som under 2017. Det gör att vindkraftsproduktionen förväntas öka med cirka 60 procent på fyra år. Dessutom kan Sverige nå riksdagens mål om ytterligare 18 TWh ny förnybar elproduktion redan 2021, nio år tidigare än målet är satt. Det framgår av ett pressmeddelande från Svensk Vindenergi och deras senaste statistik och prognos över vindkraftsutbyggnaden.

– Det är bra för både näringslivet och klimatet att utbyggnaden av förnybar elproduktion går rekordsnabbt. Det underlättar elektrifieringen av transport- och industrisektorn, samtidigt som vi kan exportera klimatvänlig el till länder med mycket kolkraft, säger Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi.

Sveriges Radio fokuserar på att det förra året beslutades om satsningar på vindkraft i Sverige för 20 miljarder kronor.

– Vi har aldrig sett så mycket investeringsbeslut som vi ser i dag, säger Charlotte Unger Larsson.

Miljöministern: Statliga aktörer måste lämna Svenskt Flyg

Den intensiva debatten om flygets klimatpåverkan fortsätter. Miljöminister Karolina Skog (MP) kräver att statligt ägda Swedavia och myndigheten Luftfartsverket lämnar branschorganisationen Svenskt Flyg.

– Jag kan inte acceptera att staten är med och finansierar en organisation som har samma inställning till klimatfrågan som Donald Trump, säger miljöministern till Dagens Nyheter.

Det som har fått ministern att reagera är att Svenskt Flygs generalsekreterare Henrik Littorin kallat de forskningsrapporter som rege­ringen använt sig av för ”alternativa fakta” och ”hittepå”.

Henrik Littorin och Niklas Nordström skriver i en ny debattartikel med rubriken ”Feltänkt att bestraffa flygresande” att fossilfritt bränsle för flyg fungerar i dagens flygplan och i dagens bränsleinfrastruktur på flygplatser. Centerpartiet menar i en debattartikel i GP att man fokuserar på verkliga klimatresultat, medan Swedavia sammanfattar flygåret som gick: ”Fortsatt stark passagerartillväxt gav rekordår.”

Fler klimatnyheter

SR: Frankrike höjer koldioxidskatten

Ny Teknik: Laddbara bilar bara en bråkdel av svenska fordonsflottan

Aftonbladet: Havsnivån kan stiga dubbelt så mycket som forskarna räknat med

Altinget: Sveriges höjda energibud ses som isbrytare

SR Klotet: Övertro på att fånga in koldioxid, enligt experter

Miljöpartiets 142 klimatförslag

Bil Sweden: Andelen supermiljöbilar 7 procent i januari

Debatt, Dagens Nyheter: IVL Svenska Miljöinstitutet och Fossilfritt Sverige: ”Höjda utsläppspriser stärker EU:s klimatpolitik”

Debatt, Arbetarbladet: Fossifritt Sverige: Lastbilstekniken måste utvecklas – då minskar utsläppen

Debatt, Sundsvalls Tidning: IVL Svenska Miljöinstitutet och Fossilfritt Sverige: EU-beslut hjälper länet att minska sin klimatpåverkan

Debatt, Skövde Nyheter: Sveriges Åkeriföretag Skaraborg och Socialdemokraterna: Upphandla hållbara transporter

Veckans klimatnyheter 2018

Visa fler