Tankeledarskap

Ett tankeledarskap handlar om att driva branschens eller samhällets utveckling framåt inom ett specifikt område. Som tankeledare blir ni den naturligt efterfrågade experten och stärker företagets varumärke.

Westander arbetar långsiktigt med tankeledarskap inom två områden: Lönsam snällhetskultur och samhällsengagerad kommunikation. Båda har en tydlig koppling till företagets affärsmodell och kärnverksamhet.

Lönsam snällhetskultur

Lönsam snällhetskultur innebär att kunskapsföretag systematiskt bygger en kultur på arbetsplatsen där medarbetarna vill varandra väl och agerar därefter. Det handlar om ett aktivt val av förhållningssätt kollegor emellan som kräver fokus och hårt arbete. Snällhetskulturen är motsatsen till härskartekniker och handlar inte alls om mesighet, kravlöshet eller konflikträdsla.

En ökad trygghet i fördjupade samarbeten skapar dynamik genom att vi vågar vara oss själva, framföra avvikande uppfattningar och göra saker annorlunda. När medarbetarna känner tillit och är hjälpsamma mot varandra blir samarbetet mer effektivt, kreativiteten ökar och kvaliteten blir högre.

Westander har sedan lanseringen av jobbsökarboken 10 skäl att jobba på Westander (2011) arbetat systematiskt med att bygga en effektiv och lönsam snällhetskultur på arbetsplatsen. Sedan 2015 har vi också opinionsbildat brett för snällhetskultur med föredrag, kurser, tipslistor, opinionsundersökningar och debattartiklar.

Vi vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, den naturligt efterfrågade experten på området lönsam snällhetskultur och Sveriges mest kvalificerade rådgivare till andra företag som vill bygga en snällhetskultur.

Samhällsengagerad kommunikation

Samhällsengagerad kommunikation innebär att företag tar ställning i samhällsfrågor med ett budskap som är väl förankrat i kärnverksamheten. När den är som bäst är samhällsfrågan affärskritisk, samtidigt som företaget har både expertkompetens inom området och en uttalad ambition om att bidra till en positiv samhällsutveckling.

Stora samhällsutmaningar, som klimatkrisen och integrationen, kommer inte att finna sin lösning utan all den kompetens, innovationskraft och resursstyrka som finns i företagen. Samhällsengagerade människor tänker mer långsiktigt, får ökad kunskap och ser affärsmöjligheter som också bidrar till att lösa samhällsproblem.

Westander har sedan lanseringen av Pr-handboken (2003) arbetat systematiskt med att göra pr-verktygen tillgängliga för fler. Vi har genom åren använt kanaler som debattartiklar, redaktionella tipslistor, nyhetsbrevet Westanders pr-tips, utbildningskonceptet Pr-skolan och inbjudningar till Frukostklubben.

Vi vill vara en mötesplats för samhällsengagerade, den naturligt efterfrågade experten på området samhällsengagerad kommunikation och Sveriges mest kvalificerade rådgivare till företag som vill ta ställning i samhällsfrågor.

Westanders val av tankeledarskap revideras årligen. Samtliga anställda deltar i revideringen, som leds av företagets vd.

Patrik Westander, 2024-01-12