Svensk Bärnäring

Svensk Bärnäring omfattar företag som köper, säljer och förädlar svenska skogsbär. Samarbetet syftar till att svenska skogsbär ska vara internationellt konkurrenskraftiga och att organiserad bärplockning ska ske under socialt hållbara villkor.

Referens: Ulf Hagner, vd, Blåtand AB
Tel: 070-554 70 41