Digitalisering

Hur kan vi klara kompetensförsörjningen, säkra utbyggnaden av den digitala infrastrukturen och stärka innovationsförmågan?

Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att detta ska ske behöver företagen delta mer aktivt i digitaliseringsdebatten. Vi på Westander hjälper våra uppdragsgivare att nå ut med sina budskap.

Våra specialister analyserar, opinionsbildar och driver på utvecklingen på digitaliseringsområdet. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Vill du veta mer?

Sebastian Stjern

Våra specialister inom digitalisering

Sebastian Stjern

Tf affärsområdeschef

Sebastian ansvarar för Westanders specialistområde Digitalisering. Tidigare har han bland annat startat och varit vd för skjortföretaget The Fair Tailor.
– Ta ställning. Stick ut hakan och gör tydliga ställningstaganden i debatten, säger Sebastian Stjern.

Linnea Sandström Lange

Pr-konsult

Linnea ansvarar för Westanders specialistområde Arbetsmarknad. Tidigare har hon bland annat arbetat på organisationen Personal PAC i Chicago.
– Definiera digitalisering. Förklara tydligt vad begreppet innebär för er verksamhet, säger Linnea Sandström Lange.

Monica Lundbom

Pr-konsult

Monica ansvarar för Westanders tjänster inom digital kommunikation. Tidigare har hon arbetat hos Socialdemokraterna och på FN:s barnfond Unicef.
– Positionera varumärket. Bestäm vad just ni kan tillföra digitaliseringsdebatten, säger Monica Lundbom.

Nils Grunditz

Affärsområdeschef

Nils är chef för enheten Westander Politik och Analys. Tidigare har han arbetat inom Stockholms stad och på riksdagens utredningstjänst.
– Prata begripligt. Använd ett enkelt språk utan floskler och svengelska fackuttryck, säger Nils Grunditz.