Idéutveckling

Ett lyckat pr-arbete kräver riktigt bra och effektfulla pr-aktiviteter som väcker intresse hos journalister, politiker och allmänhet. Det är dessa aktiviteter som skapar engagemang kring era frågor och hjälper er att nå ut med budskapet.

Vilka kommunikationsinsatser skapar mest värde för er? För att ta fram de allra bästa idéerna bistår Westander med inspiration och struktur i den kreativa processen. Med rätt förutsättningar kan en liten grupp ta fram en stor mängd idéer på mycket kort tid. Dessutom är det en rolig process för er som arbetsgrupp.

Vill du veta mer?

Matilda Carlsson

Våra specialister inom idéutveckling

Matilda Carlsson

Pr-konsult

Matilda ansvarar för Westanders tjänster inom idéutveckling. Aktuell Hållbarhet utsåg henne 2018 till en av Sveriges 33 hållbarhetstalanger.
– Definiera syftet. Utan mål och mening blir er kommunikation rörig och intetsägande, säger Matilda Carlsson.

Kristoffer Housset

Affärsområdeschef

Kristoffer är chef för enheten Westander Digital och Opinion. Tidigare har han bland annat varit pressekreterare åt vänsterpartiledaren Lars Ohly.
– Våga misslyckas. Etablera ett klimat på arbetsplatsen som tillåter misslyckanden, säger Kristoffer Housset.

Mattias Falk

Seniorkonsult

Mattias är specialiserad på opinionsbildning. Tidigare har han arbetat länge som journalist inom tidskriftsbranschen, bland annat på Bonnier Tidskrifter.
– Genomför en idéprocess. Följ en tydlig struktur och bannlys kreativitetsdödande uttryck, säger Mattias Falk.

Maja Stridsberg

Seniorkonsult

Maja är specialiserad på opinionsbildning och digital kommunikation. Resumé utsåg henne 2018 till en av Näringslivets 150 Superkommunikatörer.
– Prata alltid om förändring i positiva termer. Förändring ska vara något vi väljer för att utvecklas, säger Maja Stridsberg.

Mikael Persson

Affärsområdeschef

Mikael är chef för enheten Westander Politik och Analys. Tidigare har han bland annat varit politiskt sakkunnig hos EU-minister Cecilia Malmström (L).
– Börja med att tänka helt fritt. Låt inte kreativiteten hämmas av en budget eller tidsramar, säger Mikael Persson.