Kommunikativt ledarskap

Att vara ledare är att kommunicera, i synnerhet i moderna kunskapsföretag. Vi ser tydliga värderingar och tillit mellan anställda som nycklar till en välfungerande arbetsplats.

På Westander har vi själva det uttalade målet att vara pr-branschens bästa arbetsplats. Medarbetarnas trivsel är avgörande för våra framgångar i kundundersökningar och för företagets långsiktiga lönsamhet.

Våra ledarskapskonsulter hjälper chefer och ledningsgrupper att bygga samarbete och förändringskultur. Det gör vi bland annat genom att bidra till en levande värdegrund, tydliga ansvarsförhållanden och systematisk återkoppling.

Vill du veta mer?

Birger Lycken

Våra specialister inom kommunikativt ledarskap

Birger Lycken

Affärsområdeschef

Birger ansvarar för Westanders tjänster inom kommunikativt ledarskap. Han är chef för enheten Westander Kris och Ledarskap och en av våra mest erfarna konsulter.
– Skapa glasklara ansvarsförhållanden med tydliga mål och löpande uppföljning, säger Birger Lycken.

Cecilia Gomez

Pr-konsult

Cecilia är specialiserad på kommunikativt ledarskap och värdegrundsfrågor. Tidigare har hon varit förbundsdirektör på Svenska Diabetesförbundet.
– Använd värdegrunden som styrinstrument för att bygga en lönsam snällhetskultur, säger Cecilia Gomez.

Frida Blom

Seniorkonsult

Frida ansvarar för Westanders tjänster inom varumärkesstrategi. Tidigare har hon bland annat varit ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.
– Uppmuntra alla anställda till ständig återkoppling, såväl beröm som konstruktiv kritik, säger Frida Blom.

Jenni Ginström

Pr-konsult

Jenni är specialiserad på varumärkesstrategi. Tidigare har hon bland annat arbetat på Danske Bank och Svenska Fondhandlareföreningen.
– Etablera ett klimat på arbetsplatsen som uppmuntrar nya idéer, säger Jenni Ginström.

Johannes Krunegård

Seniorkonsult

Johannes ansvarar för Westanders specialistområde Samhällsbyggnad. Tidigare har han bland annat varit kommunalråd i Nyköping.
– Uppmuntra ständiga förbättringar och gör misslyckanden till lärdomar, säger Johannes Krunegård.

Katalin Herngren Bachry

Pr-konsult

Katalin ansvarar för Westanders tjänster inom hållbarhetsredovisning. Tidigare har hon arbetat med affärsutveckling på bland annat cateringföretaget Gigafood.
– Premiera samarbete och hjälpsamhet mellan kollegor i lönekriterierna, säger Katalin Herngren Bachry.