Lobbying

Lobbying handlar om att påverka politiska beslut genom kontakter med beslutsfattare och via bredare opinionsbildning. Ibland används i stället begreppen public affairs eller samhällskontakter.

En klok lobbyist tar eget ansvar, ger konkreta förslag på lösningar och söker samarbete med de politiska beslutsfattarna. Vi hjälper er att agera lösningsleverantör snarare än kravmaskin.

Westander tillämpar självpåtagna öppenhetskrav för att värna om den öppna demokratiska processen. Det innebär bland annat att vi alltid redovisar våra pågående lobbyuppdrag på vår hemsida.

Vi lägger ofta en god grund för ett samarbete genom ett skräddarsytt startpaket bestående av analys, workshop och handlingsplan. Därefter hjälper vi er att genomföra handlingsplanen och följa upp resultatet.

Vill du veta mer?

Mikael Persson

Våra specialister inom lobbying

Mikael Persson

Affärsområdeschef

Mikael är chef för enheten Westander Politik och Analys. Tidigare har han bland annat varit politiskt sakkunnig hos EU-minister Cecilia Malmström (L).
– Lyft alltid fram allmänintresset. Politiker fattar inte beslut utifrån enskilda företags intressen, säger Mikael Persson.

Frida Berry Eklund

Pr-konsult

Frida är expert på klimatkommunikation. Tidigare har hon arbetat på Oxfam som global kampanjledare och på GCCA som kampanjdirektör.
– Glöm inte att opinionsbilda. Att engagera allmänheten bidrar till att få upp er fråga på agendan, säger Frida Berry Eklund.

Johanna Wilkens

Pr-konsult

Johanna ansvarar för Westanders tjänster inom målgruppsanalys. Tidigare har hon bland annat varit kommunikationschef på Friends.
– Ge konkreta förslag på lösningar. Gör inte uppvaktningen obehaglig genom att ställa hårda krav, säger Johanna Wilkens.

Karin Malmström

Pr-konsult

Karin är specialiserad på politik och analys. Tidigare har hon bland annat arbetat med näringslivsfrågor på Stockholms Handelskammare.
– Försök inte omvända en politiker. Visa hur ert förslag kan hjälpa beslutsfattaren att nå sina mål, säger Karin Malmström.

Marie Näslund

Pr-konsult

Marie är specialiserad på politik och analys. Tidigare har hon bland annat arbetat som politisk sekreterare och enhetschef på Vänsterpartiets riksdagskansli.
– Politiker har ofta ont om tid. Kom med ett konkret förslag och formulera dig kortfattat, säger Marie Näslund.