Lobbying

Lobbying handlar om att påverka politiska beslut genom dialog med beslutsfattare och via bredare opinionsbildning. Allt fler företag ser möjligheten att förbättra förutsättningarna för den egna verksamheten genom politisk påverkan och samtidigt bidra till en positiv samhällsutveckling.

En framgångsrik lobbyist tar eget ansvar, ger konkreta förslag på lösningar och söker samarbete med de politiska beslutsfattarna. Nyckeln är att agera lösningsleverantör snarare än kravmaskin.

Vi hjälper våra uppdragsgivare att bli mer fokuserade och proaktiva, bland annat genom konkreta handlingsplaner som omfattar såväl strategi som aktiviteter. Westander tillämpar självpåtagna öppenhetskrav för att motverka lobbying med dolda kunder.

Vill du veta mer?

Johannes Krunegård

Våra specialister inom lobbying

Johannes Krunegård

Seniorkonsult

Johannes ansvarar för Westanders tjänster inom lobbying. Tidigare har han bland annat varit kommunalråd i Nyköping och landstingsråd i Sörmland.
– Var proaktiva och ligg steget före. Om nästa steg är en utredning, förbered den åt beslutsfattarna, säger Johannes Krunegård.

Anna Norman

Pr-konsult

Anna är specialiserad på lobbying. Tidigare har hon varit rotelchef och politiskt sakkunnig för Liberalerna på skolroteln i Stockholms stadshus.
– Skapa allianser. Samarbeta med företag och organisationer som stödjer ert förslag, säger Anna Norman.

Daniel Olsson

Pr-konsult

Daniel ansvarar för Westanders specialistområde Arbetsmarknad. Tidigare har han arbetat med lobbying på Unionen och som pr-konsult på Priority Group.
– Sätt ett konkret mål. Då blir det lättare för beslutsfattarna att förstå vad ni vill, säger Daniel Olsson.

Erik Arroy Elvén

Pr-konsult

Erik är specialiserad på lobbying. Tidigare har han varit generalsekreterare för Pliktrådet och ordförande för Sveriges förenade studentkårer.
– Skriv en rapport om er fokusfråga. Lyft fram alla argument som talar för ert förslag, säger Erik Arroy Elvén.

Frida Blom

Tf byråchef

Frida ansvarar för Westanders grundtjänst tankeledarskap. Tidigare har hon bland annat varit ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.
– Låt budskapet besvara tre frågor: Vad är samhällsproblemet? Vad är lösningen? Vad är det konkreta förslaget?, säger Frida Blom.

Ida Alterå

Pr-konsult

Ida är specialiserad på opinionsbildning och lobbying. Tidigare har hon varit ordförande för CUF och ledamot i Centerpartiets partistyrelse.
– Ge positiv respons. Visa uppskattning när politiker driver de frågor ni arbetar med, säger Ida Alterå.

Jacob Risberg

Pr-konsult

Jacob ansvarar för Westanders specialistområde Hållbar design. Tidigare har han arbetat som klimatpolitisk handläggare på Svenska kyrkan.
– Kartlägg ställningstaganden. Ta reda på hur olika nyckelaktörer ställer sig i frågan, säger Jacob Risberg.

Jessica Henryson

Affärsområdeschef

Jessica är chef för enheten Westander Klimat och Energi. Aktuell Hållbarhet utsåg henne 2018 till en av de 101 mäktigaste i Hållbarhetssverige.
– Lyft fram allmänintresset. Politiker fattar inte beslut utifrån enskilda företags intressen, säger Jessica Henryson.

Karin Malmström

Pr-konsult

Karin ansvarar för Westanders tjänster inom målgruppsanalys och är specialiserad på lobbying. Tidigare har hon arbetat på Stockholms Handelskammare.
– Sök samarbete. Visa hur ert förslag kan hjälpa politikerna att leva upp till sina vallöften, säger Karin Malmström.