Lobbying

Lobbying handlar om att påverka politiska beslut genom dialog med beslutsfattare och via bredare opinionsbildning. Allt fler företag ser möjligheten att förbättra förutsättningarna för den egna verksamheten genom politisk påverkan och samtidigt bidra till en positiv samhällsutveckling.

En framgångsrik lobbyist tar eget ansvar, ger konkreta förslag på lösningar och söker samarbete med de politiska beslutsfattarna. Nyckeln är att agera lösningsleverantör snarare än kravmaskin.

Vi hjälper våra uppdragsgivare att bli mer fokuserade och proaktiva, bland annat genom konkreta handlingsplaner som omfattar såväl strategi som aktiviteter. Westander tillämpar självpåtagna öppenhetskrav för att motverka lobbying med dolda kunder.

Vill du veta mer?

Nils Grunditz

Våra specialister inom lobbying

Nils Grunditz

Affärsområdeschef

Nils är chef för enheten Westander Politik och Analys. Tidigare har han arbetat inom Stockholms stad och på riksdagens utredningstjänst.
– Skapa allianser. Samarbeta med företag och organisationer som stödjer ert förslag, säger Nils Grunditz.

Frida Blom

Seniorkonsult

Frida ansvarar för Westanders tjänster inom varumärkesstrategi. Tidigare har hon bland annat varit ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.
– Låt budskapet besvara tre frågor: Vad är samhällsproblemet? Vad är lösningen? Vad är det konkreta förslaget?, säger Frida Blom.

Jessica Henryson

Affärsområdeschef

Jessica är chef för enheten Westander Klimat och Energi. Aktuell Hållbarhet utsåg henne 2018 till en av de 101 mäktigaste i Hållbarhetssverige.
– Lyft fram allmänintresset. Politiker fattar inte beslut utifrån enskilda företags intressen, säger Jessica Henryson.

Johannes Krunegård

Seniorkonsult

Johannes ansvarar för Westanders specialistområde Samhällsbyggnad. Tidigare har han bland annat varit kommunalråd i Nyköping.
– Var proaktiva och ligg steget före. Om nästa steg är en utredning, förbered den åt beslutsfattarna, säger Johannes Krunegård.

Karin Malmström

Pr-konsult

Karin ansvarar för Westanders tjänster inom målgruppsanalys och är specialiserad på lobbying. Tidigare har hon arbetat på Stockholms Handelskammare.
– Sök samarbete. Visa hur ert förslag kan hjälpa politikerna att leva upp till sina vallöften, säger Karin Malmström.

Linnea Sandström Lange

Seniorkonsult

Linnea ansvarar för Westanders specialistområde Arbetsmarknad. Tidigare har hon bland annat arbetat på organisationen Personal PAC i Chicago.
– Sätt konkreta mål. Med tydliga mål och delmål blir det lättare att jobba fokuserat, säger Linnea Sandström Lange.