Lobbying

Lobbying är en viktig del av demokratin. Allt fler vill påverka politiska beslut genom kontakter med beslutsfattare och via bredare opinionsbildning.

En framgångsrik lobbyist tar eget ansvar, ger konkreta förslag på lösningar och söker samarbete med de politiska beslutsfattarna. Vi hjälper er att agera lösningsleverantör snarare än kravmaskin.

Westander tillämpar självpåtagna öppenhetskrav för att motverka lobbying med dolda kunder. Vi följer tre tydliga och konkreta regler: Berätta vem kunden är, öppna upp för granskning och säg nej till trollkampanjer.

Vi hjälper våra uppdragsgivare att bli mer fokuserade och proaktiva, bland annat genom konkreta handlingsplaner som omfattar såväl strategi som aktiviteter.

Vill du veta mer?

Mikael Persson

Våra specialister inom lobbying

Mikael Persson

Seniorkonsult

Mikael ansvarar för Westanders tjänster inom lobbying. Tidigare har han bland annat varit politiskt sakkunnig hos EU-minister Cecilia Malmström (L).
– Ge konkreta förslag på lösningar. Gör inte uppvaktningen obehaglig genom att ställa hårda krav, säger Mikael Persson.

Elli Flén

Seniorkonsult

Elli ansvarar för Westanders verksamhet i Finland. Hon har bakgrund som presschef för OSSE i Kosovo och som politiskt sakkunnig för Finlands försvarsminister.
– Lyft alltid fram allmänintresset. Politiker fattar inte beslut utifrån enskilda företags intressen, säger Elli Flén.

Karin Malmström

Pr-konsult

Karin är specialiserad på politik och analys. Tidigare har hon bland annat arbetat med näringslivsfrågor på Stockholms Handelskammare.
– Försök inte omvända en politiker. Visa hur ert förslag kan hjälpa beslutsfattaren att nå sina mål, säger Karin Malmström.

Linnea Sandström Lange

Pr-konsult

Linnea är specialiserad på politik och analys. Tidigare har hon bland annat arbetat på intresseorganisationen Personal PAC i Chicago.
– Sätt upp ett tydligt och konkret mål. Det ska inte råda någon tvekan om när målet är uppfyllt, säger Linnea Sandström Lange.

Marie Näslund

Pr-konsult

Marie ansvarar för Westanders tjänster inom målgruppsanalys. Tidigare har hon bland annat arbetat som enhetschef på Vänsterpartiets riksdagskansli.
– Politiker har ofta ont om tid. Kom med ett konkret förslag och formulera dig kortfattat, säger Marie Näslund.

Nils Grunditz

Affärsområdeschef

Nils är chef för enheten Westander Politik och Analys. Tidigare har han arbetat inom Stockholms stad och på riksdagens utredningstjänst.
– Anpassa era argument. Olika partier kan stödja ert förslag utifrån helt olika utgångspunkter, säger Nils Grunditz.