Opinionsbildning

Opinionsbildning är ett systematiskt arbete för att påverka människors åsikter, attityder eller värderingar kring en samhällsfråga.

Syftet kan vara att påverka politiska beslut, allmänhetens beteende eller opinionsbildarens varumärke. Westanders utgångspunkt är att opinionsbildning ska bidra till att höja kunskapsnivån i det offentliga samtalet.

En bra start på ett samarbete är ett skräddarsytt startpaket bestående av analys, workshop och handlingsplan.

Vill du veta mer?

Kristoffer Housset

Våra specialister inom opinionsbildning

Kristoffer Housset

Affärsområdeschef

Kristoffer är chef för enheten Westander Digital och Opinion. Tidigare har han bland annat varit pressekreterare åt vänsterpartiledaren Lars Ohly.
– Ta fram ett slagkraftigt huvudbudskap som är lätt att förstå och komma ihåg, säger Kristoffer Housset.

Frida Berry Eklund

Pr-konsult

Frida är expert på klimatkommunikation. Tidigare har hon arbetat på Oxfam som global kampanjledare och på GCCA som kampanjdirektör.
– Informera de journalister som bevakar ämnesområdet när något nytt händer, säger Frida Berry Eklund.

Gunnar Ardelius

Pr-konsult

Gunnar är specialiserad på opinionsbildning och storytelling. Tidigare har han bland annat arbetat som ordförande i Sveriges Författarförbund.
– Utgå från fakta, men använd också argument som väcker känslor och engagemang, säger Gunnar Ardelius.

Johan Lindahl

Pr-konsult

Johan är specialiserad på digital kommunikation. Tidigare har han arbetat som producent på Sveriges Radio och som projektledare på Naturskyddsföreningen.
– Skapa en berättelse kring er fråga som talar till både hjärta och hjärna, säger Johan Lindahl.

Maja Stridsberg

Seniorkonsult

Maja är specialiserad på opinionsbildning och digital kommunikation. Resumé utsåg henne 2018 till en av Näringslivets 150 Superkommunikatörer.
– Skapa en kampanjsida som ni konsekvent länkar till i alla era digitala aktiviteter, säger Maja Stridsberg.

Mattias Falk

Seniorkonsult

Mattias är specialiserad på opinionsbildning. Tidigare har han arbetat länge inom tidskriftsbranschen, bland annat på Bonnier Tidskrifter.
– Följ upp resultaten regelbundet och var ständigt beredda att ompröva er strategi, säger Mattias Falk.