Samhällsbyggnad

Den samhällsviktiga infrastrukturen i Sverige är i stort behov av upprustning och utbyggnad. Utmaningarna handlar bland annat om underdimensionerad kollektivtrafik, otillräckliga elnät och eftersatt underhåll i vatten- och avloppsnät. Ökade investeringar i infrastruktur är också nödvändiga för att vi ska klara klimatomställningen.

Såväl privata som offentliga samhällsbyggare kan bidra till en mer hållbar infrastruktur genom att delta i debatten. Vi på Westander hjälper våra uppdragsgivare att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut.

Våra specialister har lång erfarenhet av att arbeta med samhällsbyggnad. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Vill du veta mer?

Johannes Krunegård

Våra specialister inom samhällsbyggnad

Johannes Krunegård

Seniorkonsult

Johannes ansvarar för Westanders specialistområde Samhällsbyggnad. Tidigare har han bland annat varit kommunalråd i Nyköping.
– Ligg steget före. Om nästa steg är en utredning, förbered den åt beslutsfattarna, säger Johannes Krunegård.

Jacob Risberg

Pr-konsult

Jacob är specialiserad på klimat och energi. Tidigare har han arbetat som klimatpolitisk handläggare på Svenska kyrkans internationella avdelning.
– Träffa beslutsfattarna. Ta gärna direktkontakt med beslutsfattare på alla nivåer, säger Jacob Risberg.

Karin Malmström

Pr-konsult

Karin är specialiserad på politik och analys. Tidigare har hon bland annat arbetat med näringslivsfrågor på Stockholms Handelskammare.
– Ge inte upp. Beslutsprocesserna i bygg- och infrastrukturprojekt tar tid, säger Karin Malmström.

Katalin Herngren Bachry

Pr-konsult

Katalin ansvarar för Westanders tjänster inom hållbarhetsredovisning. Tidigare har hon arbetat med affärsutveckling på bland annat cateringföretaget Gigafood.
– Kartlägg ställningstaganden. Ta reda på hur nyckelpersoner har ställt sig till ert projekt, säger Katalin Herngren Bachry.

Marie Näslund

Pr-konsult

Marie ansvarar för Westanders tjänster inom målgruppsanalys. Tidigare har hon bland annat arbetat som enhetschef på Vänsterpartiets riksdagskansli.
– Undersök processen. Ta reda på exakt hur beslutsprocessen ser ut och påverka i varje steg, säger Marie Näslund.

Nils Grunditz

Affärsområdeschef

Nils är chef för enheten Westander Politik och Analys. Tidigare har han arbetat inom Stockholms stad och på riksdagens utredningstjänst.
– Sätt konkreta mål. Då blir det lättare för beslutsfattarna att förstå vad ni vill, säger Nils Grunditz.