Samhällsbyggnad

Den samhällsviktiga infrastrukturen i Sverige är i stort behov av upprustning och utbyggnad. Utmaningarna handlar bland annat om underdimensionerad kollektivtrafik, otillräckliga elnät och eftersatt underhåll i vatten- och avloppsnät. Ökade investeringar i infrastruktur är också nödvändiga för att vi ska klara klimatomställningen.

Såväl privata som offentliga samhällsbyggare kan bidra till en mer hållbar infrastruktur genom att delta i debatten. Vi på Westander hjälper våra uppdragsgivare att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut.

Våra specialister har lång erfarenhet av att arbeta med samhällsbyggnad. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Vill du veta mer?

Johannes Krunegård

Våra specialister inom samhällsbyggnad

Johannes Krunegård

Seniorkonsult

Johannes ansvarar för Westanders specialistområde Samhällsbyggnad. Tidigare har han bland annat varit kommunalråd i Nyköping.
– Ligg steget före. Om nästa steg är en utredning, förbered den åt beslutsfattarna, säger Johannes Krunegård.

Daniel Hirsch

Pr-konsult

Daniel ansvarar för Westanders specialistområde Hållbart resande. Tidigare har han arbetat som journalist, senast som chefredaktör på tidningen Travel News.
– Kartlägg ställningstaganden. Ta reda på hur nyckelpersoner har ställt sig till ert projekt, säger Daniel Hirsch.

Jacob Risberg

Pr-konsult

Jacob är specialiserad på klimat och energi. Tidigare har han arbetat som klimatpolitisk handläggare på Svenska kyrkans internationella avdelning.
– Träffa beslutsfattarna. Ta gärna direktkontakt med beslutsfattare på alla nivåer, säger Jacob Risberg.

Karin Malmström

Pr-konsult

Karin ansvarar för Westanders tjänster inom målgruppsanalys. Tidigare har hon bland annat arbetat med näringslivsfrågor på Stockholms Handelskammare.
– Ge inte upp. Beslutsprocesserna i bygg- och infrastrukturprojekt tar tid, säger Karin Malmström.

Linnea Sandström Lange

Pr-konsult

Linnea ansvarar för Westanders specialistområde Arbetsmarknad. Tidigare har hon bland annat arbetat på organisationen Personal PAC i Chicago.
– Undersök processen. Ta reda på exakt hur beslutsprocessen ser ut och påverka i varje steg, säger Linnea Sandström Lange.

Sebastian Stjern

Tf affärsområdeschef

Sebastian ansvarar för Westanders specialistområde Digitalisering. Tidigare har han bland annat startat och varit vd för skjortföretaget The Fair Tailor.
– Sätt konkreta mål. Då blir det lättare för beslutsfattarna att förstå vad ni vill, säger Sebastian Stjern.