Tankeledarskap

Ett tankeledarskap handlar om att driva branschens utveckling, vara den efterfrågade experten och stärka företagets varumärke på ett specifikt område. Som tankeledare har ni högre ambitioner än att bara delta i debatten.

För att bli tankeledare krävs ett långsiktigt förhållningssätt, gärna med en treårig målbild som vägledning. Vi hjälper våra uppdragsgivare att bli mer fokuserade och proaktiva, bland annat genom konkreta pr-planer som omfattar såväl strategi som aktiviteter. Vi stärker er kommunikation med fokus, uthållighet och utifrånperspektiv.

Alla våra samarbeten har en kundansvarig konsult och en arbetsgrupp vald utifrån kompetens och engagemang. Kundansvarig involverar ofta även andra specialiserade kollegor. Westanders enhetliga timpris gör att vi enkelt kan skräddarsy teamet efter uppdragets behov för stunden.

Omfattningen och utformningen av Westanders stöd skräddarsys helt utifrån uppdragsgivarens behov.

Vill du veta mer?

Johanna Look

Våra experter inom tankeledarskap

Johanna Look

Byråchef

Johanna ansvarar för Westanders grundtjänst Tankeledarskap. Hon är en av våra mest erfarna konsulter och specialiserad på varumärkesstrategi.
– Bestäm syftet. Ett tydligt syfte med pr-arbetet gör det lättare att välja målgrupp och budskap, säger Johanna Look.

Anders Wennerstrand

Affärsområdeschef

Anders är chef för enheten Westander Hållbarhet. Tidigare har han arbetat mer än tio år på TT, bland annat som chef för centraldesken.
– Våga prioritera. Bestäm ett huvudbudskap som kan användas i all er kommunikation, säger Anders Wennerstrand.

Andreas Rolfer Wrangö

Seniorkonsult

Andreas ansvarar för Westanders tjänster inom medieträning. Tidigare har han arbetat över tio år som journalist på Dagens Nyheter och Sveriges Radio.
– Upprätta ett kalendarium. Använd en detaljerad och kronologisk handlingsplan, säger Andreas Rolfer Wrangö.

Mattias Falk

Seniorkonsult

Mattias ansvarar för Westanders tjänster inom opinionsbildning. Tidigare har han arbetat över tio år som journalist, bland annat på Bonnier Tidskrifter.
– Hitta era samhällsfrågor. Identifiera vilka frågor som knyter an till er kärnverksamhet, säger Mattias Falk.

Sara Arborén

Affärsområdeschef

Sara är chef för enheten Westander Hälsa och Forskning. Tidigare har hon bland annat varit presskontakt på Swedbank och på Ungdomsstyrelsen.
– Koppla till affärsmålen. Beskriv hur pr-målen är viktiga för att ni ska nå era affärsmål, säger Sara Arborén.

Sebastian Stjern

Tf affärsområdeschef

Sebastian ansvarar för Westanders specialistområde Digitalisering. Tidigare har han bland annat startat och varit vd för skjortföretaget The Fair Tailor.
– Sätt tydliga mål. Bestäm konkreta och mätbara pr-mål som ni regelbundet följer upp, säger Sebastian Stjern.