Tankeledarskap

Ett tankeledarskap handlar om att driva branschens utveckling, vara den efterfrågade experten och stärka företagets varumärke på ett specifikt område. Som tankeledare har ni högre ambitioner än att bara delta i debatten.

För att bli tankeledare krävs ett långsiktigt förhållningssätt, gärna med en treårig målbild som vägledning. Vi hjälper våra uppdragsgivare att bli mer fokuserade och proaktiva, bland annat genom konkreta pr-planer som omfattar såväl strategi som aktiviteter. Vi stärker er kommunikation med fokus, uthållighet och utifrånperspektiv.

Vill du veta mer?

Frida Blom

Våra specialister inom tankeledarskap

Frida Blom

Tf byråchef

Frida ansvarar för Westanders grundtjänst tankeledarskap. Tidigare har hon bland annat varit ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.
– Ta fram förslag. Presentera konkreta förslag som driver utvecklingen framåt på ert område, säger Frida Blom.

Andreas Rolfer Wrangö

Seniorkonsult

Andreas ansvarar för Westanders tjänster inom medieträning. Tidigare har han arbetat över tio år som journalist på Dagens Nyheter och Sveriges Radio.
– Bidra till samhället. Låt tankeledarskapet handla om en positiv samhällsutveckling, säger Andreas Rolfer Wrangö.

Anna Norman

Pr-konsult

Anna är specialiserad på lobbying. Tidigare har hon varit rotelchef och politiskt sakkunnig för Liberalerna på skolroteln i Stockholms stadshus.
– Avgränsa området. Välj ett område där ni naturligt kan uppfattas som experter, säger Anna Norman.

Daniel Olsson

Pr-konsult

Daniel ansvarar för Westanders specialistområde Arbetsmarknad. Tidigare har han arbetat med lobbying på Unionen och som pr-konsult på Priority Group.
– Bjud på kunskap. Gör praktiskt användbar kunskap enkelt tillgänglig för era målgrupper, säger Daniel Olsson.

Emma Rost

Pr-konsult

Emma är specialiserad på hållbarhet. Tidigare har hon arbetat som journalist och varit kommunikationsansvarig och miljöchef på Lövsta Stuteri.
– Få med organisationen. Förankra tankeledarskapet hos såväl medarbetare som chefer, säger Emma Rost.

Ida Alterå

Pr-konsult

Ida är specialiserad på opinionsbildning och lobbying. Tidigare har hon varit ordförande för CUF och ledamot i Centerpartiets partistyrelse.
– Prioritera ett budskap. Använd sedan det budskapet som en röd tråd i all er kommunikation, säger Ida Alterå.

Johan Lindahl

Pr-konsult

Johan ansvarar för Westanders tjänster inom kampanjer. Tidigare har han arbetat som producent på Sveriges Radio och ledarskribent på Aftonbladet.
– Konkretisera målbilden. Bidra till fokus genom att formulera en tydlig målbild på tre års sikt, säger Johan Lindahl.

Katalin Bachry Herngren

Seniorkonsult

Katalin är specialiserad på hållbarhet och varumärkesstrategi. Som konsult har hon främst arbetat med omställningen till en cirkulär ekonomi.
– Utgå från affärsmål. Koppla tankeledarskapet till er affärsverksamhet, säger Katalin Bachry Herngren.

Sara Arborén

Affärsområdeschef

Sara är chef för enheten Westander Hälsa och Forskning. Tidigare har hon bland annat varit presskontakt på Swedbank och på Ungdomsstyrelsen.
– Profilera talespersoner. Ta fram handlingsplaner som hjälper dem att nå ut med era budskap, säger Sara Arborén.