Tankeledarskap

Ett tankeledarskap handlar om att driva branschens eller samhällets utveckling framåt inom ett specifikt område. Ni blir den naturligt efterfrågade experten och stärker företagets varumärke. Som tankeledare har ni högre ambitioner än att bara delta i debatten.

För att bli tankeledare krävs ett långsiktigt förhållningssätt, gärna med en treårig målbild som vägledning. Vi hjälper våra uppdragsgivare att bli mer fokuserade och proaktiva, bland annat genom konkreta pr-planer som omfattar såväl strategi som aktiviteter. Vi stärker er kommunikation med fokus, uthållighet och utifrånperspektiv.

Vill du veta mer?

Frida Blom

Våra specialister inom tankeledarskap

Frida Blom

Tf byråchef

Frida är chef för enheten Westander Tankeledarskap. Tidigare har hon bland annat varit ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.
– Ta fram förslag. Presentera konkreta förslag som driver utvecklingen framåt på ert område, säger Frida Blom.

Emma Stark

Pr-konsult

Emma är specialiserad på opinionsbildning och public affairs. Tidigare har hon bland annat jobbat som biträdande presschef i Regeringskansliet.
– Bidra till samhället. Låt tankeledarskapet handla om en positiv samhällsutveckling, säger Emma Stark.

Gustav Björklund Larsen

Pr-konsult

Gustav är specialiserad på tankeledarskap. Tidigare har han bland annat jobbat som politisk sakkunnig för Socialdemokraterna i Regeringskansliet.
– Bjud på kunskap. Gör praktiskt användbar kunskap enkelt tillgänglig för era målgrupper, säger Gustav Björklund Larsen.

Jenny Rydén

Pr-konsult

Jenny är specialiserad på digital kommunikation. Tidigare har hon arbetat över tio år som journalist på Expressen och Sveriges Television.
– Konkretisera målbilden. Bidra till fokus genom att formulera en tydlig målbild på tre års sikt, säger Jenny Rydén.

Johan Lindahl

Seniorkonsult

Johan ansvarar för Westanders specialistområde Mänskliga rättigheter. Tidigare har han arbetat på Sveriges Radio och varit ledarskribent på Aftonbladet.
– Avgränsa området. Välj ett område där ni naturligt kan uppfattas som experter, säger Johan Lindahl.

Kajsa Ljungberg

Pr-konsult

Kajsa är specialiserad på tankeledarskap. Tidigare har hon bland annat varit kommunikationsansvarig på Friluftsfrämjandet.
– Profilera talespersoner. Ta fram handlingsplaner som hjälper dem att nå ut med era budskap, säger Kajsa Ljungberg.

Katalin Herngren

Seniorkonsult

Katalin ansvarar för Westanders tjänster inom strategi. Som konsult har hon främst arbetat med tankeledarskap och varumärkesstrategi.
– Utgå från affärsmål. Koppla tankeledarskapet till er affärsverksamhet, säger Katalin Bachry Herngren.

Ninna Prage

Seniorkonsult

Ninna ansvarar för Westanders specialistområde Hållbar mat. Tidigare har hon arbetat som journalist på bland annat Expressens sajt Hälsoliv och TT.
– Tyck till i debatten. Gör tydliga ställningstaganden i debatten och var beredda på reaktioner, säger Ninna Prage.

Sara Haraldsson

Pr-konsult

Sara ansvarar för Westanders tjänster inom inkluderande kommunikation. Tidigare har hon bland annat varit chef för engagemang och påverkan på Fairtrade Sverige.
– Få med organisationen. Förankra tankeledarskapet hos såväl medarbetare som chefer, säger Sara Haraldsson.