Tankeledarskap

Ett tankeledarskap handlar om att driva branschens utveckling, vara den efterfrågade experten och stärka företagets varumärke på ett specifikt område. Som tankeledare har ni högre ambitioner än att bara delta i debatten.

För att bli tankeledare krävs ett långsiktigt förhållningssätt, gärna med en treårig målbild som vägledning. Vi hjälper våra uppdragsgivare att bli mer fokuserade och proaktiva, bland annat genom konkreta pr-planer som omfattar såväl strategi som aktiviteter. Vi stärker er kommunikation med fokus, uthållighet och utifrånperspektiv.

Vill du veta mer?

Frida Blom

Våra experter inom tankeledarskap

Frida Blom

Tf byråchef

Frida ansvarar för Westanders grundtjänst tankeledarskap. Tidigare har hon bland annat varit ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.
– Ta fram förslag. Presentera konkreta förslag som driver utvecklingen framåt på ert område, säger Frida Blom.

Anders Wennerstrand

Affärsområdeschef

Anders är chef för enheten Westander Hållbarhet. Tidigare har han arbetat mer än tio år på TT, bland annat som chef för centraldesken.
– Avgränsa området. Välj ett område där ni naturligt kan uppfattas som experter, säger Anders Wennerstrand.

Andreas Rolfer Wrangö

Seniorkonsult

Andreas ansvarar för Westanders tjänster inom medieträning. Tidigare har han arbetat över tio år som journalist på Dagens Nyheter och Sveriges Radio.
– Bidra till samhället. Låt tankeledarskapet handla om en positiv samhällsutveckling, säger Andreas Rolfer Wrangö.

Kristoffer Housset

Seniorkonsult

Kristoffer ansvarar för Westanders tjänster inom strategi. Tidigare har han arbetat som affärsområdeschef för Westander Digital och Opinion.
– Bjud på kunskap. Gör praktiskt användbar kunskap enkelt tillgänglig för era målgrupper, säger Kristoffer Housset.

Mattias Falk

Seniorkonsult

Mattias ansvarar för Westanders tjänster inom opinionsbildning. Tidigare har han arbetat över tio år som journalist, bland annat på Bonnier Tidskrifter.
– Få med organisationen. Förankra tankeledarskapet hos såväl medarbetare som chefer, säger Mattias Falk.

Monica Reinebo

Seniorkonsult

Monica ansvarar för Westanders tjänster inom digital kommunikation. Tidigare har hon arbetat hos Socialdemokraterna och på FN:s barnfond Unicef.
– Prioritera ett budskap. Använd sedan det budskapet som en röd tråd i all er kommunikation, säger Monica Reinebo.

Sara Arborén

Affärsområdeschef

Sara är chef för enheten Westander Hälsa och Forskning. Tidigare har hon bland annat varit presskontakt på Swedbank och på Ungdomsstyrelsen.
– Profilera talespersoner. Ta fram handlingsplaner som hjälper dem att nå ut med era budskap, säger Sara Arborén.

Sebastian Stjern

Affärsområdeschef

Sebastian är chef för enheten Westander Företagskommunikation. Tidigare har han bland annat startat och varit vd för skjortföretaget The Fair Tailor.
– Konkretisera målbilden. Bidra till fokus genom att formulera en tydlig målbild på tre års sikt, säger Sebastian Stjern.