Ungdoms­kommunikation

Ungdomar har stort inflytande över hushållens beslut och använder i första hand digitala plattformar för att påverka sin omvärld. Företag som inkluderar unga i sin kommunikation kan stärka sitt varumärke och påverka samhället i en positiv riktning.

Unga är samhällsengagerade och ställer exempelvis högre krav på hållbarhet än tidigare generationer. Vi kan hjälpa er att ta fram en strategi för ungdomskommunikation, formulera relevanta budskap och identifiera rätt kanaler för att nå fram till era målgrupper.

Vill du veta mer?

Jonas Bane

Våra specialister inom ungdomskommunikation

Jonas Bane

Pr-konsult

Jonas ansvarar för Westanders tjänster inom ungdomskommunikation. Tidigare har han arbetat i miljörörelsen och varit ordförande för Klimatriksdagen.
– Spegla samhället. Lyft fram personer med olika bakgrund, kön och ålder, säger Jonas Bane.

Erik Arroy Elvén

Pr-konsult

Erik är specialiserad på public affairs. Tidigare har han varit generalsekreterare för Pliktrådet och ordförande för Sveriges förenade studentkårer.
– Ta ställning. Var tydliga med vad ni står för och vänd er till likasinnade, säger Erik Arroy Elvén.

Ida Alterå

Seniorkonsult

Ida är specialiserad på opinionsbildning och public affairs. Tidigare har hon varit ordförande för CUF och ledamot i Centerpartiets partistyrelse.
– Involvera unga. Låt ungdomar vara med för att utforma träffsäkra budskap, säger Ida Alterå.

Kristoffer Housset

Seniorkonsult

Kristoffer ansvarar för Westanders tjänster inom strategi. Tidigare har han arbetat som affärsområdeschef för Westander Digital och Opinion.
– Ta ansvar. Visa hur er verksamhet bidrar till en positiv samhällsutveckling, säger Kristoffer Housset.

Mattias Falk

Seniorkonsult

Mattias ansvarar för Westanders tjänster inom opinionsbildning. Tidigare har han arbetat över tio år som journalist, bland annat på Bonnier Tidskrifter.
– Balansera tonaliteten. Men försök inte prata med ungdomar på ungdomars vis, säger Mattias Falk.

Monica Reinebo

Affärsområdeschef

Monica är chef för enheten Westander Digital. Tidigare har hon arbetat hos Socialdemokraterna och på FN:s barnfond Unicef.
– Kommunicera digitalt. Använd bild, film eller infografik för att öka genomslaget, säger Monica Reinebo.