I Sverige har Westander PR lobbat...

”I Sverige har Westander PR lobbat för reglering av lobbying i många år. Patrik Westander säger att hot om lagstiftning förmodligen är vad som krävs för att få fram skarpare branschbestämmelser, som i sin tur kan göra att en lagstiftning blir onödig.
– Självreglering är att föredra. Något som motsvarar Precis egna normer, men mer långtgående.”

Dagens Media den 13 mars 2007