Om Westander

Westander hjälper företag att kommunicera på andra sätt än genom köpt reklamutrymme, ofta med målet att stärka varumärket, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till ökat samhällsengagemang.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med 9 procent i årsgenomsnitt, från 29 miljoner kronor 2012 till 69 miljoner 2022. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.

Vi är cirka 50 anställda med olika bakgrund, främst från områden som politik, journalistik, ledarskap, företagande och marknadsföring.

Läs mer om oss som jobbar på Westander »

Så här började det

Westander föddes ur en idé om att förena samhällsengagemang och företagande.

Pr-byrån grundades år 2000 av två bröder, Henrik och Patrik Westander, den ena fredsaktivist och den andra oljebolagsdirektör.

Bröderna var på många sätt väldigt olika, men de hade en gemensam idé om att hjälpa företag att ta ställning i samhällsfrågor.

Än i dag tror vi att en konstruktiv debatt bygger broar och skapar tillit mellan människor.

Läs mer om ett inställt föredrag >>

Westanders mission

Vi vill bidra till ökat samhällsengagemang.

Westander är en mötesplats för samhällsengagerade. Vår vision är ett samhälle där en konstruktiv debatt bygger broar och skapar tillit mellan människor.

Vi tror att bra pr bygger på ansvarstagande, skapar förtroende och bidrar till samhällsnytta.

Läs om våra självpåtagna öppenhetskrav »

Varför Westander?

Vi brukar framhålla fyra skäl att välja just Westander som pr-partner:

Engagemang. Vi tar bara uppdrag som vi själva sympatiserar med. Vårt personliga samhällsengagemang ökar nyttan för uppdragsgivaren.

Öppenhet. Vi vill bidra till den öppna demokratiska processen. Vi gör pr-verktygen tillgängliga för fler och motverkar lobbying med dolda kunder.

Proaktivitet. Vi hjälper våra uppdragsgivare genom att ligga steget före med konkreta förslag. I ett samarbete bidrar vi med fokus, uthållighet och utifrånperspektiv.

Kvalitet. Vi konkurrerar inte med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare. Våra konsulter har flerårig praktisk erfarenhet och djup specialistkompetens.

Läs om 10 skäl att jobba på Westander >>

Utmärkelser

Vi har bland annat fått utmärkelser från Dagens industri, Resumé, analysföretaget Regi och fackförbundet DIK. De senaste tio åren har vi vunnit fler kundundersökningar än någon annan svensk pr-byrå.

Finansiell information

Westander har varje år sedan starten varit ett lönsamt företag. Större delen av byråintäkten kommer från cirka 30 löpande pr-samarbeten som vardera omfattar runt en till två miljoner kronor per år.

Du kanske också vill läsa...