Läs detta innan du söker

Vad roligt att du är intresserad av Westander! När våra medarbetare besvarar frågan ”Om du vill uppmuntra en bekant att söka jobb på Westander, vilka tre ord lyfter du då fram om företaget och jobbet som pr-konsult?” så blir följande tre ord topprankade: engagemang, frihet och utvecklande.

Vi vill gärna ge många chansen, men vi är inte rätt arbetsplats för alla. När våra medarbetare i stället får frågan om att avråda en bekant från att söka jobb på företaget hamnar tre andra ord i topp: krävande, ansvar och faktureringskrav. Du kan mycket väl upptäcka att jobbet inte passar dig.

10 skäl att jobba på Westander

Gemensamt för oss som jobbar på Westander är att vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi ser företaget som en stabil plattform för samhällsengagerade personer som själva vill åstadkomma något med sina arbetsinsatser.

För att göra det tydligt vem vi söker, vilka krav vi ställer och vad vi kan erbjuda har vi tagit fram en jobbsökarbok. Med ”10 skäl att jobba på Westander” vill vi uppmuntra rätt personer att söka sig till oss.

Personalpolitik

Westander vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar. Vår filosofi är att man ska kunna ha ett roligt, ansvarsfullt och krävande arbete utan att behöva jobba övertid.

Vi konkurrerar inte med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare. Tack vare ett enhetligt timpris på 2 700 kronor kan vi erbjuda våra anställda såväl balans i livet som en god lön, vinstdelning och den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP.

Strategival

Vi på Westander berättar gärna för omvärlden om våra övergripande vägval för att nå långsiktiga mål. Det handlar dels om att inspirera andra företag till fokus och uthållighet, dels om att jobbsökare behöver kunna ta del av våra viktigaste strategival för att bedöma om vi är rätt arbetsplats för dem.

Westanders strategier är viktiga som styrinstrument. Vi vill att de ska vara noga genomtänkta, tydligt formulerade och närvarande i verksamheten. Som regel gör vi en årlig översyn av strategivalen. Samtliga anställda deltar i revideringen, som leds av företagets vd.

Du kanske också vill läsa...