Kultur

Kulturyttringar som film, foto, konst, litteratur, musik och teater bidrar till samhällsnytta, bland annat genom att ge fler perspektiv och bygga tillit mellan människor.

Kulturaktörer, branschorganisationer och myndigheter kan både stärka sina varumärken och inspirera andra genom att delta i debatten. Vi på Westander hjälper våra uppdragsgivare att nå ut med sina budskap.

Våra specialister har ett stort kulturengagemang och lång erfarenhet av att arbeta med kulturfrågor. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Letar du efter något annat?

Våra specialister inom kultur