Tjänster

Allt fler företag väljer att kommunicera på andra sätt än genom köpt reklamutrymme. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten.

Ett företag som deltar i debatten bygger sitt varumärke, stärker företagskulturen, fördjupar sina kundrelationer, ser nya affärsmöjligheter och blir en mer attraktiv arbetsgivare.

Här nedan kan du läsa mer om Westanders tjänster, våra specialistområden och hur vi kan hjälpa er att delta i debatten.

Letar du efter något annat?

Specialistområden

Flera av oss på Westander är generalister som gärna använder vår pr-kompetens brett, men vi är också många specialister med särskild kompetens inom olika ämnesområden.

Här nedan kan du läsa mer om några av våra specialistområden. Kontakta oss gärna för att se hur vi kan hjälpa er.

Letar du efter något annat?

Att välja pr-byrå

Valet av pr-byrå är viktigt. Innan ni eventuellt anlitar Westander, föreslår vi att ni också kontaktar andra pr-byråer. Be gärna om både möten och offerter.

Om ni känner tveksamhet till ett mer omfattande åtagande, kan ni alltid föreslå ett avgränsat konkret testsamarbete. Undvik alla avtal med uppsägningstid.

Du kanske också vill läsa...