Westander åtta i löneligan

Westander nådde under 2014 åttonde plats i pr-branschens löneliga. JKL, Diplomat och Kreab var de tre pr-byråer som hade de högsta lönekostnaderna per anställd bland pr-branschföreningen Precis drygt 30 medlemsföretag.

– JKL toppar som vanligt pr-branschens löneliga med en kombination av hög kvalitet och god lönsamhet. Löneligan kan ses som en uppmuntran till hela branschen att konkurrera med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare, säger Westanders vd Patrik Westander.

Westander har som lönemål att tillhöra topp tre i lönekostnader per anställd, inklusive pensionskostnader. Med lönemålet topp tre vill företaget bidra till en ökad höglönekonkurrens. Under den senaste femårsperioden har Westander tidigare legat på platserna fem, tre, sex, elva och nu alltså på åttonde plats.

– Det är viktigt att kunna erbjuda ett attraktivt anställningspaket, med en god lön, tjänstepensionen ITP och vinstdelning. Westander höjde lönerna med fem procent från årsskiftet och har nyligen genomfört en timprishöjning till 2 100 kronor för att skapa utrymme för fortsatta lönehöjningar, säger Patrik Westander.

Så här ser topplistan ut gällande lönekostnader per anställd för Westander och de drygt 30 pr-byråer som är medlemmar i pr-branschföreningen Precis:

1. JKL: 1 375 tkr
2. Kreab: 1 185 tkr
3. Diplomat Communications: 1 081 tkr
4. Gullers Grupp: 1 017 tkr
5. Springtime: 976 tkr
6. Hill+Knowlton Strategies: 907 tkr
7. Hallvarsson & Halvarsson: 962 tkr
8. Westander: 878 tkr
9. Nordic Public Affairs: 869 tkr
10. Cohn & Wolfe: 806 tkr

Lön per anställd utgår från årsredovisningen och beräknas som löner, andra ersättningar inklusive pensionskostnader och sociala kostnader dividerat med medelantalet anställda.

Westander har under fem av de senaste sju åren blivit utsedd till Årets Byrå i analysföretaget Regis kundundersökning. Företaget vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar.