Westander höjer timpriset till 2 100 kronor

Pr-byrån Westander höjer timpriset från 1 800 till 2 100 kronor exklusive moms. Prishöjningen med 17 procent ska skapa utrymme för höjda löner och en fortsatt lönsam expansion.

Timprishöjningen genomförs från den 1 januari 2015 för nya uppdragsgivare och från den 1 april 2015 för byråns nuvarande uppdragsgivare. Westander tillämpar ett enhetligt och öppet redovisat timpris som är fast under kalenderåret. Prishöjningen är den första förändringen av timpriset på fyra år.

– Det höjda timpriset skapar utrymme för lönehöjningar och underlättar för oss att möta uppdragsgivarnas efterfrågan på kvalificerad rådgivning. Westander ska inte konkurrera med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare, säger vd Patrik Westander.

Westanders byråintäkt blev rekordstora 18,1 miljoner kronor under första halvåret, en ökning med 3,0 miljoner eller 19 procent jämfört med motsvarande period 2013. Rörelseresultatet uppgick till rekordstora 4,1 miljoner.

– Vi har redan god lönsamhet och kommer att använda prishöjningen till att höja våra konsulters löner. Westander har som lönemål att vara topp tre i lönekostnader per anställd bland de stora pr-byråerna, säger Patrik Westander.

Westanders vinstdelningsprogram innebär att 40 procent av rörelseresultatet används till kollektiv bonus – lika för alla anställda. Företagets lönsamhetsmål motsvarar ett rörelseresultat på cirka 185 000 kronor per anställd. All vinst utöver lönsamhetsmålet går till den kollektiva bonusen.

Westander har sedan 2005 vunnit totalt nio kundundersökningar genomförda av branschtidningen Resumé respektive analysföretaget Regi. Byrån har 28 anställda och det långsiktiga expansionsmålet att bli en av Sveriges största pr-byråer. Höstens rekryteringskampanj pågår för fullt, med sista ansökningsdatum den 18 september.